August Zaleski

August Zaleski (født 13. september 1883 i Warszawa, død 7. april 1972 i London) var en polsk diplomat og politiker.

Han var utdannet historiker og økonom og trådte inn i utenrikstjenesten i 1918 som sendemann til Bern. Fra 1919 til 1926 tjenestegjorde han i Hellas og Italia water running belts. Etter Józef Piłsudskis statskupp 12. mai 1926 ble han utnevnt til polsk utenriksminister og innehadde denne stillingen frem til 1932. Fra 1935 til 1939 var han styreformann i den polske handelsbanken.

Mellom 1939 og 1941 var han utenriksminister i den polske eksilregjeringen, men trådte tilbake i protest mot Władysław Sikorskis samarbeid med Sovjetunionen. Fra 1943 til 1945 var han sjef for eksilpresidentens kontor.

Etter at Władysław Raczkiewicz døde i 1947 overtok han vervet som polsk eksilpresident meat tenderizer definition. I henhold til forfatningen kunne han bare sitte to perioder på syv år hver og skulle altså gått av i 1961. Han hadde sogar forpliktet seg til å gå av i 1954 og overlate presidentembedet til general Kazimierz Sosnkowski. Zaleski vegret seg imidlertid for å gå av, og forble president til sin død i 1972. Mange eksilpolakker regnet dette som ulovlig, og det ble opprettet et «triumvirat», Rada Trzech (bestående av Edward Raczyński, Władysław Anders og Tomasz Arciszewski) stainless steel sports bottle, til å utøve presidentembedet til Zaleski gikk av. I omkring tyve år gjorde både Zaleski og «triumviratet» krav på å representere den lovlige presidentmakten.

Blant hans etterlatte papirer ble det funnet to motstridende utnevnelser av etterfølgere: Et dokument utnevnte Stanisław Ostrowski, et annet, som muligens var forfalsket, Juliusz Nowina-Sokolnicki. «Triumviratet» aksepterte utnevnelsen av Ostrowski og oppløste seg selv football shirt cheap.


· · · · · · ·