Økonomisk Institut

Økonomisk Institut ved Københavns Universitet varetager undervisning og forskning i økonomi. Instituttet er en del af det samfundsvidenskabelige fakultet. Institutleder (siden 2010) er professor Christian Schultz.

Instituttet kan føre sin historie tilbage til 1848, hvor studiet af økonomi (dengang betegnet som statsvidenskab – ikke at forveksle med det langt yngre studium af statskundskab, som er en uddannelse i politologi) startede ved universitetet. Indtil 1936, hvor Det Økonomiske og Juridiske Fakultet ved Aarhus Universitet blev oprettet, var instituttet det eneste sted i Danmark, hvor man kunne få en universitetsuddannelse i økonomi. Instituttet er vokset støt i tidens løb, målt på antallet af såvel studerende som ansatte. Det fusionerede i 1990’erne med et tidligere selvstændigt institut for samfundsvidenskabelig statistik.

Instituttet tilbyder uddannelse på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau i økonomi. Af historiske årsager er titlen på en kandidat i økonomi fra Københavns Universitet cand.polit still water glass bottle., mens den tilsvarende betegnelse for økonomer fra andre danske universiteter er cand.oecon.. Kandidater fra Københavns Universitet kan også i stedet vælge titlen cand.oecon., hvilket dog sker yderst sjældent. Desuden tilbyder instituttet efteruddannelse, et sidefag i erhvervsøkonomi og en årlig sommerskole, og instituttets ansatte underviser på matematik-økonomi-studiet, der administrativt er tilknyttet det natur- og biovidenskabelige fakultet.

Der er ca. 60 forskere (professorer, lektorer, adjunkter og postdocs) og ca. 40 ph.d.-studerende ansat ved instituttet, der udover undervisningen forsker i en række forskellige områder indenfor økonomisk teori og empiri. Instituttet beskæftiger sig med ni overordnede forskningsområder:

Kendte økonomer mobile pouch for running, der har været ansat på Økonomisk Institut som forskere, omfatter Frederik Zeuthen (som såvel Zeuthen-prisen som Zeuthen Lectures er opkaldt efter), Lauritz Vilhelm Birck, den første danske kvindelige økonomiprofessor Ellen Andersen, Karl Vind, Birgit Grodal, Søren Johansen og Niels Thygesen, overvismændene Carl Iversen, Anders Ølgaard, Niels Kærgård aquapak, Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen samt nationalbankdirektørerne Erik Hoffmeyer og Bodil Nyboe Andersen.

Socialøkonomisk Samfund er en forening, der primært tæller studerende og yngre kandidater fra økonomistudiet. Dets formål er gennem foredrag, møder og debatter at skabe et forum for faglig diskussion af aktuelle økonomiske problemstillinger buy european football shirts. Samfundet uddeler hvert år Zeuthen-prisen til den bedste artikel skrevet på baggrund af et speciale indleveret ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og (i samarbejde med instituttet) Den Usynlige Hånd til den bedste underviser på Økonomisk Institut.

Økonomisk Institut har siden 1996 holdt en årlig forelæsningsrække kaldet Zeuthen Lectures, opkaldt efter Frederik Zeuthen, der var professor ved instituttet fra 1930 til 1958. Her holder en internationalt anerkendt økonom (heriblandt flere Nobelpristagere) tre forelæsninger om sit arbejdsområde, suppleret med en “Zeuthen Workshop” for yngre økonomer. En del af forelæsningerne udgives siden i bogform i serien Zeuthen Lectures Book Series af MIT Press.