Pia Callesen

Pia Callesen er forfatter og har i maj 2017 udgivet bestselleren Lev Mere – Tænk Mindre. Hun har derudover udgivet bogen Kognitiv Terapi og helbredsangst i 2008 sammen med psykolog Lennart Holm.

Pia Callesen er uddannet psykolog i 2000 ved , Bangor, og i 2003 ved . Hun har sidenhen videreuddannet sig i kognitiv og metakognitiv terapi natural meat tenderizer recipe. Pia Callesen er i øjeblikket (november 2017) den eneste psykolog bosiddende i Danmark best running belts, som har gennemført den officielle samt den 1-årige advanced level overbygning ved ved grundlæggeren af metoden, . Pia Callesen er dermed en af de højest uddannede psykologer inden for metakognitiv terapi i Danmark.

Foruden at være uddannet inden for metakognitiv terapi er Pia Callesen endvidere autoriseret og specialist i psykoterapi. Hun er godkendt supervisor, hvilket betyder, at hun har haft mere end 4000 terapitimer og modtaget over 800 timers supervision af både danske og internationale specialister inden for kognitiv terapi.

Pia Callesen står pt i spidsen for verdens største metakognitive forskningsprojekt. Forskningsprojektet har til formål at måle effekten af metakognitiv terapi i depressionsbehandling. Effekten måles i forhold til traditionel kognitiv terapi, som regnes for at være den mest effektive behandlingsform til depressioner. Forskningsprojektets resultater forventes at blive offentliggjort i løbet af 2017.

Udover forskningsprojektet arbejder Pia Callesen som klinikchef hos , som er den ældste klinik i Danmark, der har certificerede metakognitive psykologer. Hos CEKTOS har de sammen med Professor Adrian Wells, som har grundlagt metakognitiv terapi, udviklet et gruppeterapiforløb, som anvender metakognitiv terapi. Gruppeterapiforløbet har indtil videre haft over 400 igennem, selvom forskning ikke viser, at metoden er mere effektiv end individuel terapi

Metakognitiv terapi anvendes til at behandle psykiske lidelser. Behandlingsmetoden bygger på princippet om et kognitivt opmærksomhedssyndrom, kaldet CAS. CAS består af spekulationer, bekymringer, fiksering af opmærksomhed på trusler. Ifølge forskningen omkring dette syndrom, menes det, at CAS er årsagen til alle psykiske lidelser.

Årsagen til CAS er metakognitioner, som er programmer i hjernen, der fortæller hjernen, hvordan den skal bearbejde information. Ved metakognitiv terapi hjælper terapeuten klienten til at fjerne CAS. Det gøres ved at hjælpe klienten til at udvikle nye mønstre, som klienten kan kontrollere sin opmærksomhed gennem. Klienten får dermed nye måder, hvorpå denne kan forholde sig til sine negative tanker. Gennem metakognitiv terapi ændres de metakognitive overbevisninger, som er dem, der giver anledning til uheldige tankemønstre og opmærksomhedsmønstre.

Metakognitiv terapi anvendes til behandling af en række lidelser som eksempelvis depression, social angst, psykoser, borderline personlighedsforstyrrelser, posttraumatisk stress, generaliseret angst og obsessiv-komulsiv lidelse.