Baza Armii Polskiej na Wschodzie

Baza Armii Polskiej na Wschodzie (Baza 2 Korpusu Polskiego) – jednostka Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie tworząca wraz z 2 Korpusem Polskim pierwszy rzut Armii Polskiej na Wschodzie.

Baza Armii Polskiej na Wschodzie została utworzona na podstawie wydanych w dniu 25 listopada 1943 przez Naczelnego Wodza, gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego “Wytycznych organizacyjnych dla Armii Polskiej na Wschodzie”. Po rozmowach z władzami brytyjskimi w skład bazy włączono: 7 Zapasową Dywizję Piechoty

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, Centrum Wyszkolenia Armii, szpitale oraz pododdziały służb armii. Na dowódcę bazy wyznaczono gen. bryg. Mariana Przewłockiego. Dowódca bazy podlegał bezpośrednio dowódcy II Korpusu Polskiego, gen. dyw. Władysławowi Andersowi, który zachował stanowisko dowódcy armii. Baza została zorganizowana w marcu 1944 r. na terytorium Włoch, w m

Colombia 2016 Home PARDO 17 Jerseys

Colombia 2016 Home PARDO 17 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. Mottola położonej około 12 km na zachód od portu Taranto.

Baza łączyła w sobie funkcje:

Rola bazy wzrosła po zakończeniu działań wojennych, kiedy trafiły do niej liczne rzesze jeńców wojennych i robotników przymusowych. Przez cały okres powojennego pobytu 2 Korpusu Polskiego we Włoszech dowództwo bazy korpusu znajdowało się w Mottoli, a jej poszczególne jednostki rozlokowano na południu Półwyspu Apenińskiego w rejonie Matera-Taranto-Lecce

Operation Silberfuchs

Tyskland

Operation Silberfuchs (Sølvræv) var en fælles tysk-finsk militæroperation under 2. verdenskrig. Målet for operationen var erobringen af Murmansk ved angreb fra finsk territorium, men operationen mislykkedes, og Murmansk forblev på sovjetiske hænder under hele krigen.

Efter besættelsen af Norge i 1940 havde Tyskland lavet planer for en besættelse af nikkelminerne ved Petsamo ved en operation med kodenavnet Operation Renntier (Rensdyr) i tilfælde af en ny finsk-sovjetisk krig wide mouth glass water bottle. Tyskland fik ret til at transportere tropper og forsyninger gennem det nordlige Finland i september 1940.

I januar 1941 blev en tysk officer Erich Buschenhagen beordret til Finland for at diskutere muligheden af en fælles finsk-tysk indsats mod Sovjetunionen – under finsk ledelse.

I slutningen af februar fik Buschenhagen fuldmagt til at forhandle en fælles offensiv indsats. Med udgangspunkt i pagten om med-krigsførelse blev der opstillet planer for flytning af tyske tropper i Nordnorge ind på finsk territorium. Disse operationer fik kodenavnet (Blaufuchs I og Blaufuchs II) og blev indledt i juni 1941. Fem tyske divisioner og forskellige tilknyttede enheder, herunder to kampvognsenheder blev ført i stilling i det nordlige Finland, hvor de sluttede sig til de finske styrker, som var blevet mobiliseret under dække af manøvrer i grænseområdet.

Finnerne og tyskerne enedes om at gennemføre en knibtangsmanøvre i tre faser. Den første fase Operation Renntier

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, var besættelsen af Petsamo regionen ved hjælp af to alpedivisioner under generaloberst Eduard Dietls Gebirgskorps Norwegen). Det indebar, at de tyske tropper blev flyttet fra norsk område ved Kirkenes til et sted, hvor de kunne støde frem mod Murmansk.

Den anden og tredje fase skulle iværksættes samtidigt. Det nordlige angreb med kodenavnet Operation Platinfuchs gik ud på, at tropperne fra Norge med assistance af den finske bataljon af grænsevagter angreb mod øst fra Petsamo i retning af havnen Murmansk ved Barentshavet. Dette angreb ville komme til at stå overfor de to divisioner i den sovjetiske 14. arme samt den 14. og 52. riffeldivision. Målet for Platinfuchs var erobringen af Murmansk og binding af sovjetiske tropper, så de ikke kunne indsættes i operationer længere sydpå.

De sydlige angreb med kodenavnet Operation Polarfuchs blev udført af det tyske XXXVI Korps under general Hans Feige. Det skulle angribe mod øst fra Kuusamo regionen land linjen Salla-Urinsalmo. Denne styrke bestod af to tyske divisioner: 169. infanteridivision og SS division Nord samt den finske 6. division foruden to særlige kampvognsenheder. De kom til at stå overfor den sovjetiske 122. riffeldivision. Denne operation havde til formål at erobre byen Kandalaksja ved Hvidehavet i Karelen og binde tropper fra den sovjetiske Nordfront, som ellers kunne være blevet indsat mod Platinfuchs, samt at afskære Murmansk og Kolahalvøen fra resten af Sovjetunionen.

Disse operationer ville blive gennemført i koordination med de finske operationer, herunder den finske hærs offensiver omkring Ladoga søen

Argentina Home OTAMENDI 17 Jerseys

Argentina Home OTAMENDI 17 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, gennem Det Karelske Næs og gennem Østkarelen, som blev gennemført i Fortsættelseskrigen.

Den første fase, Operation Renntier, blev igangsat den 22. juni 1941, samtidig med at Operation Barbarossa blev indledt. De to divisioner i det tyske bjergkorps rykkede frem fra Kirkenes og begyndte at tage opstilling i det finske område omkring Petsamo. Operationen var en succes, idet fremkomsten af et tysk korps ved grænsen kom som en overraskelse for den Røde Hær best thermos bottle. Dietls tropper omgrupperede sig og forberedte sig på igangsættelsen af operation Platinfuchs. Mod syd forberedte enhederne i Feiges XXXVI Korps sig på deres angreb. Den 25. juni 1941 bombede sovjetiske fly en række finske byer, og Finland gik ind i krigen, hvilket banede vejen for, at Operation Silberfuchs kunne begynde.

Den 29. juni blev Dietls angreb mod de to sovjetiske divisioner igangsat. Mens tyskerne langsomt rykkede frem, forstærkedes den sovjetiske front med yderligere en division og adskillige infanterienheder fra flåden i Murmansk. De sovjetiske styrker var herefter i stærkt befæstede stillinger og i overtal i forhold til angriberne. Efter adskillige forgæves angreb forbi Litsa floden indrømmede Dietl den 22. september, at operation Platinfuchs var slået fejl. Da tyskerne indstillede de offensive operationer, blev frontlinjen snart fastlåst, og Nordfronten forblev ret stabil indtil den Fjerde Strategiske Offensiv – den sovjetiske offensiv i 1944. Der var kun mindre forpostfægtninger mellem skipatruljer.

Mod syd indledtes Polarfuchs også den 29. juni. SS division Nord blev sendt i aktion omkring landsbyerne Märkäjärvi og Salla. Divisionen klarede sig dårligt i de voldsomme kampe og led store tab. Den mistede 700 mand på to dage, og angrebet brød sammen overfor den kraftige modstand fra fjenden. Fremrykningen mod Kandalaksja gik efterhånden i stå, og tropperne i Feiges korps gravede sig ned. Fronten stivnede ligesom længere mod nord, og kampene blev reduceret til forpostfægtninger. Operationen blev stoppet efter ordre fra Adolf Hitler den 22. september.

Den fejlslagne operation Silberfuchs fik varig betydning for krigens forløb. Mens resten af de sovjetiske linjer var brudt sammen i 1941, havde styrkerne i Roman Panins Nordfront holdt stand og havde givet de tyske tropper tab på op til 15%.

Den fejlslagne tyske operation kan tilskrives en række faktorer: Terrænet, som hindrede fremrykningen og førte til, at de i alt for høj grad var afhængige af vejene ved fremrykning. Dårlig efterretningsvirksomhed, som førte til fejlagtige antagelser inden angrebet. Lange og besværlige kommunikationslinjer. Og endelig beslutsom modstand fra de sovjetiske tropper som gjorde det nødvendige gennembrud til en umulighed og frontens stagnation uundgåelig.

Havnen i Murmansk forblev i sovjetiske hænder gennem hele krigen, og ca. en fjerdedel af alle forsyninger af Lend-Lease materiel blev losset i denne havn og havnen i Arkhangelsk. Forsyningerne, som ankom til disse havne, hjalp det sovjetiske forsvar med hurtigt at overvinde katastroferne i 1941.

Krigen i nord trak ud indtil krigens slutning i maj 1945. I september 1944 indgik Finland og Sovjetunionen Våbenstilstanden i Moskva, og Laplandskrigen brød ud mellem Finland og Tyskland. I oktober 1944 gennemførte den Røde Hær et fremstød i retning mod Petsamo og Kirkenes og opnåede en afgørende sejr mod de tyske tropper i det arktiske område.

Rolf Zinkernagel

Rolf Martin Zinkernagel (* 6. Januar 1944 in Riehen, Basel-Stadt) ist ein Schweizer Mediziner und experimenteller Immunologe. Er ist Nobelpreisträger für Medizin (1996).

Zinkernagel studierte von 1962 bis 1968 Medizin und promovierte 1970 an der Universität Basel mit einem Thema zur klinischen Neurologie. Er ist Mitglied der Zofingia. 1975 erhielt er den Ph. D. an der Australian National University in Canberra. Von 1976 bis 1979 war er Professor am Scripps Research Institute, anschließend ging er an die Universität Zürich, an der er bis 1992 blieb. Später arbeitete er am Institut für experimentelle Immunologie des Universitätsspital Zürich. Im Februar 2008 trat Rolf Zinkernagel in den Ruhestand.

Zusammen mit dem Australier Peter Doherty entdeckte er 1973, wie das Immunsystem virusinfizierte Zellen erkennt. Für diese Erkenntnis bekamen beide 1996 den Nobelpreis für Medizin. Virusbefallene Zellen werden vom Immunsystem durch Killer-T-Zellen erkannt und vernichtet. Mit Doherty entdeckte er bei Untersuchung mit Meningitis-Viren infizierter Mäuse, dass diese Killer T-Zellen für die Erkennung virusbefallener Zellen nicht nur ein Virus-Antigen benötigen, sondern auch die MHC-Komplexe, von denen man zuvor wusste beef tenderiser, dass sie bei Gewebeabstoßung bei Transplantationen eine Rolle spielen. Ihre Rolle in der Immunabwehr gegen Viren war überraschend.

Zinkernagel ist somit der 24. Schweizer Nobelpreisträger. Bereits 1983 war Zinkernagel der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis verliehen worden, 1986 der Gairdner Foundation International Award, 1987 der William B. Coley Award, 1988 der Otto Naegeli-Preis und 1995 der Albert Lasker Award for Basic Medical Research. Seit 1994 ist er Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina (seit 2008 Nationale Akademie der Wissenschaften)

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

. 1998 wurde Zinkernagel in die American Academy of Arts and Sciences gewählt.

Baltimore Review

Baltimore Review is an American literary magazine founded in 1996. It publishes short stories, poetry, creative nonfiction, interviews

Chile Home Jerseys

Chile Home Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, and items of interest to those interested in creative writing. The Baltimore Review, a literary journal of poetry and fiction, was founded by Barbara Westwood Diehl as a publication of the Baltimore Writers Alliance. The journal grew to become a nationally distributed journal, and later became an independent nonprofit organization. Susan Muaddi Darraj then led the journal from 2003 to 2010, expanding contributions to include creative nonfiction and interviews. In 2011, Barbara Westwood Diehl resumed leadership of the journal and now serves as Senior Editor with Kathleen Hellen. The BR became a Web-based journal in 2011, and the first Web issue was launched in February 2012 goalie soccer jerseys. Web-published work will be collected in print issues. Work that first appeared in the Baltimore Review has been shortlisted for the Pushcart Prize and been noted in Best American Short Stories and other anthologies.