Presidentvalget i USA 1856

Sittende president
Franklin Pierce
Demokratene

Valgt president
James Buchanan
Demokratene

Presidentvalget i USA i 1856 var det 18. presidentvalget i USAs historie, og det var et valg hvor det gikk uvanlig hett for seg i valgkampen. Republikanernes kandidat John Frémont fordømte Kansas-Nebraska-loven og førte hard kamp mot slaveriet. Demokraten James Buchanan advarte mot Republikanernes ekstremisme og mente at en republikansk seier ville føre til borgerkrig. Tidligere president Millard Fillmore representerte et tredje parti, det relativt nye Know-Nothingpartiet, som i stedet for å snakke om slaveriet fokuserte på anti-immigrasjon i valgkampen, noe som ga dem nesten en fjerdedel av stemmene i valget.

Den sittende presidenten, Franklin Pierce, måtte se seg slått i kampen for å bli renominert av Demokratene, som i stedet valgte James Buchanan fra Pennsylvania. Dette skyltes delvis den splittelsen Kansas-Nebraska-loven hadde ført til i Det demokratiske partiet. Whigpartiet hadde gått i oppløsning over slaverispørsmålet, og nye grupper, som Det republikanske parti og Know-Nothingpartiet konkurrerte om å erstatte dem.

Buchanan vant valget sammen med sin visepresidentkandidat John C. Breckinridge. Med rundt 45 % av stemmene kunne han trå inn i embedet som USAs 15. president.

1789 · 1792 · 1796 · 1800&nbsp best hydration belt for running;· 1804 · 1808 · 1812 · 1816 · 1820 · 1824 · 1828 · 1832 · 1836 · 1840 · 1844 · 1848 · 1852 · 1856&nbsp how to tenderize meat naturally;· 1860 · 1864 · 1868 · 1872 · 1876 · 1880 · 1884 · 1888 · 1892 · 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1916 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1940 · 1944 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968&nbsp tenderize meat without mallet;· 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016

Ferdinand Wedell-Wedellsborg

Ferdinand baron Wedell-Wedellsborg (19. april 1792 på Wedellsborg – 22. november 1862 på Hegnetslund) var en dansk forstmand, bl.a. bror til Adam Ditlev Wedell-Wedellsborg best hydration belt for running, Hannibal Wilhelm Wedell og general Joachim Wedell-Wedellsborg og far til Gustav Wedell-Wedellsborg running belts for women.

Han var søn af lensgreve Ludvig Frederik Wedell og Frederikke Juliane Louise von Klingenberg og var fra 1824 til sin død 1862 overførster på Vallø, hvor han blev efterfulgt af sin brodersøn, baron Julius Wedell-Wedellsborg. Han blev udnævnt til hofjægermester og kammerherre, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.

27. november 1812 ægtede han Augusta Frederikke Christiane komtesse Schack (7. august 1787 på Schackenborg – 5. januar 1841 på Hegnetslund), datter af lensgreve Otto Didrik Schack (1758-1809) og Amalie Magdalene Christiane Caroline von Krogh. Ægteskabet blev opløst. 2. gang ægtede han 24. juni 1842 i Horne Kirke Eleonora Sophie komtesse Bille-Brahe (9. august 1817 på Hvedholm – 30. november 1896 på Nebbegård), datter af lensgreve Preben Bille-Brahe og Johanne Caroline Vilhelmine Falbe.

Han er gengivet i et litografi af I.W. Tegner & Kittendorff. Baronen og hans første hustru er desuden malet af C.A. Jensen. Maleriet af Ferdinand Wedell-Wedellsborg er signeret “Iensen pinxit” (ca wholesale tube socks. 1824) og maleriet af hustruen er signeret “Iensen pinxit 1825”. I Sigurd Schultz’ fortegnelse over C.A. Jensens malerier har de nr. 68 og 80. Proveniens: Premierløjtnant jogging water bottle belt, kammerjunker Chr. H. Teisen, København. Malerierne blev solgt på Bruun Rasmussen Kunstauktioner i 2005 som lot nr. 1027.

Han er begravet på Herfølge Kirkegård.