Dabbawala

Dabbawala (eller dabbawalla, dabbawallah Marathi डब्बावाला, bokstavelig talt, boksperson; kalles også tiffin wallah) er en person i den indiske byen Mumbai som arbeider med distribusjon av fersk mat i lunsjbokser til kontoransatte. Logistikksystemet knyttet til distribusjonen er ansett som en av verdens mest effektive.

Dabbawalavirksomheten er organisert uten noen avansert teknologi involvert. Dabbawalaene er organisert i kollektiver. Hver dag (2008) leveres ca. 175 000 – 200 000 måltider, og den årlige veksten har de siste årene vært på 5-10 prosent. Det hevdes at det gjennomsnittlig bare er én feillevering per 6 millioner. Systemet har av den grunn vakt interesse blant økonomer. Noen dabbawalaer er blitt invitert til å forelese på indiske forretningsskoler.

Å være dabbawala er et ansett og relativt godt betalt yrke. Det er ca. 5 000 dabbawalaer i Mumbai. De representeres av NMTBSCT: Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Charity Trust.

Ordet Dabbawala i hindi betyr direkte oversatt «en som bærer en boks». «Dabba» betyr en boks mens «wala» er en endelse som viser til en som utfører foregående ord. Den nærmeste betydning på norsk vil være «lunsjboks leveringsmann». Selv om dette yrket tilsynelatende virker enkelt så er det høyt spesialisert, har eksistert i over ett hundre år og er en viktig del av byen Mumbais kultur.

Konseptet Dabbawala oppsto under britisk styre av India. Mange briter som kom til kolonien likte ikke den lokale maten, så det vokste frem en tjeneste hvor de fikk brakt lunsjen til sine arbeidsplasser. I dag er indiske forretningsmenn de viktigste kundene for Dabbawalaene og tjenesten tilbyr både tilberedning og levering.

Med om lag 19 000 mennesker per km² er Mumbai Indias tettest befolkede by med intens trafikk. Grunnet dette er det vanlig med lange arbeidsreiser og mange av de foregår med tog, vognene er i rushtiden så tettpakket at det er tilnærmet umulig å få med seg noe bagasje. I stedet for å reise hjem for å spise eller kjøpe lunch på en cafe får mange kontorarbeidere et kokt måltid sendt fra sitt hjem, alternativt fra et cateringselskap. Maten leveres i små metallbokser som etter måltidet igjen hentes for bruk neste dag, alt for en månedlig betaling black and football socks. Maten blir tilberedt på morgenen og sendt med Dabbawalas, de igjen har en intrikat organisering rundt om i byen.

En «innsamlingsdabbawala» (collecting dabbawala), vanligvis på sykkel, henter dabbaene (lunsjboksene) enten fra hjemmet eller fra et cateringselskap. Dabbaene er merket, med et symbol eller en fargekode. Dabbawalaene tar så med dabbaene til en sorteringssentral hvor han og andre innsamler dabbawalaer sorterer og bunter sammen lunsjboksene i grupper runners water belt. Boksgruppene leveres så på forstadstoget med merker for å identifisere leveringsstasjon og kontorbygg. På de ulike stasjonene blir så boksgruppene gitt over til «lokale dabbawalaer» som leverer de. Etter lunsj blir de tomme boksene hentet og brakt tilbake til utgangspunktet.

Lunsjlevering fra hjemmet startet på 1880-tallet. Etterhvert startet Mahadeo Havaji Bachche en lunsjleveringstjeneste med om lag 100 ansatte. I 1930 forsøkte han å organisere en fagforening for dabbawalaene. I 1956 ble så en ideell stiftelse etablert med navnet Nutan Mumbai Tiffin Box Suppliers Trust. Den kommersielle delen av denne stiftelsen ble etablert i 1968 som Mumbai Tiffin Box Carriers Association. Idag inkluderer tjenesten ofte tilberedning av mat i tillegg til levering.

Hver dabbawala, uavhengig av rolle i distribusjonssystemet får betalt mellom 2-4 tusen rupi i måneden (mellom 300-600 norske kroner). Mellom 175 000 til 200 000 leveres hver dag av anslagsvis 4 500 til 5 000 dabbawalas, hver levering til en minimal kostnad og med høy punktlighet. Ifølge en nylig gjennomført undersøkelse skjer det bare en feil for hver 6 000 000 levering, tilsvarende seks sigma (99

Real Madrid Club de Fútbol Away KROOS 8 Jerseys

Real Madrid Club de Fútbol Away KROOS 8 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

,9999).

Den britiske kringkastningsorganisasjonen BBC har produsert et dokumentarprogram om dabbawalaene og under en reise i India besøkte den britiske tronarvingen prins Charles dabbawala under arbeid. Grunnet all publisiteten rundt virksomheten ble noen av dabbawalaene invitert til å holde gjesteforelesninger ved indiske handelshøyskoler. Mest bemerkelsesverdig, sett med vestlige øyne, er at suksessen med logistikkjeden er nådd uten bruk av avansert teknologi lady remington shaver.

Den amerikanske avisen The New York Times meldte i 2007 at den 125-år gamle dabbawalaindustrien fortsatte å vokse med 5-10 % i året.

Selv om tjenesten grunnleggende er lavteknologisk, hvor barbente menn sørger for logistikkarbeidet så har dabbawalaene begynt å ta i bruk moderne teknologi og tilbyr nå leveringsbestilling via SMS. Det har også blitt etablert et nettsted, mydabbawala.com hvor en kan bli kjent med tjenesten og bestille via e-post.

Det sentrale informasjonselement i dabbawalatjenesten er kodene på lunsjboksene og det er ingen skriftlig dokumentasjon, noe som uansett ville være lite hensiktsmessig da mange av leveringsmennene (det er nesten ingen kvinner i tjenesten) er analfabeter. Hver av deltakerne i tjenesten må også stille med et minimum av kapital; to sykler, en leveringskasse for lunsjbokser, hvite bomullsklær og den karakteristiske Gandhi topi (hvit lue). Avkastningen på kapitalen kommer ved månedlig fordeling av inntektene fra hver enhet.

Tjenesten fungerer selv på dager med svært dårlige værforhold, som i Mumbais karakteristiske monsunsesong. De lokale dabbawalaene ved sender og mottakerpunktene kjenner sine kunder personlig og følger punktlig opp leveringene, med stor lokalkunnskap får de raskt levert lunsjboksene. Tidligere hendte det også at man kommuniserte mellom hjem og arbeidsplass med lapper i boksene, men dette er ikke særlig brukt nå med moderne telekommunikasjon tilgjengelig.

Lumen Christi

Lumen Christi (Latin: Light of Christ) is a Versicle sung in Catholic, Lutheran and some Anglican churches as part of the Easter Vigil. In Lutheran and Anglican services, it is sung in the local language. It is chanted by the deacon on Holy Saturday as he lights the triple candle. In the English Sarum Rite, one candle is lit.

In the Catholic service, after the new fire has been blessed outside the church, a light is taken from it by an acolyte. The procession moves up the church toward the altar, the deacon in a white Dalmatic carrying the triple candle. Three times the procession stops, the deacon lights one of the candles from the taper and sings, “Lumen Christi“, on one note (fa, in the Solfege system), dropping a minor third (to re) on the last syllable black and football socks. The choir answers, “Deo gratias”, to the same tone. Each time it is sung at a higher pitch. As it is sung water bottle jogging, all genuflect. Having arrived at the altar, the deacon begins the blessing of the Paschal Candle (Exultet).

From time to time, a light must be brought from the new fire to the Paschal Candle. The ceremony grew from this practical need and later acquired symbolic meaning.

At first, the triple candle was likely a precaution against the light blowing out on the way. At one time there were only two lights. The Sarum Consuetudinary (about the year 1210) says: “Let the candle upon the reed be lighted, and let another candle be lighted at the same time, so that the candle upon the reed can be rekindled if it should chance to be blown out”. A miniature of the eleventh century shows the Paschal Candle being lighted from a double taper. The triple candle appears first in the twelfth and fourteenth Ordines Romani, about the twelfth century. Father Thurston suggests a possible connection between it and the old custom of procuring the new fire on three successive days. But precaution against the light blowing out accounts for several candles. The mystic symbolism of the number three applies, too.

Guillaume Durand, in his chapter on the Paschal Candle, does not mention the triple candle waist water bottle holder. In the Sarum Rite, only one candle was lighted. While it was carried in procession to the Paschal Candle, a hymn, Inventor rutili dux bone luminis, was sung by two cantors, the choir answering the first verse after each of the others. In the Mozarabic Rite, the bishop lights and blesses one candle; while it is brought to the altar an antiphon, Lumen verum illuminans omnem hominem, etc., is sung. In Milan, in the middle of the Exultet, a subdeacon goes out and brings back a candle lit from the new fire without any further ceremony. He hands this to the deacon, who lights the Paschal Candle (and two others) from it grey soccer socks, and then goes on with the Exultet.

Lumen Christi is also the name of several Catholic convents, high schools, and of the German religious community Gemeinschaft Lumen Christi.

Schools using the name include: