Longshou vannkraftverk

Longshou vannkraftverk er tre vannkraftverk som ligger nær hverandre med bare om lag 5 km avstand langs elva Ejin (Heihe) med kraft fra tre demninger i Longshou-fjellene i provinsen Gansu stainless steel in water, Folkerepublikken Kina. Anlegget inngår i Dagushan vannkraftprosjekt drink bottles, som igjen inngår i Gansu Heihe Hydropower Investment Program. Det er i stor grad smeltevann som gir vannkraft til prosjektet water bottles cheap, mer enn 1.900 meter over havet. Samlet installert effekt er 311 MW.

Anleggene med demninger og kraftstasjoner er følgende, regnet ovenfra på en strekning av om lag 20 km i det endorheiske vassdraget Ejin:

Det er også i tillegg et småskalakraftverk i Longshou på 9,8 MW. Det utarbeides for tiden analyser for mulig utbygging av ytterligere 200 MW i to ekstra anlegg ovenfor de beskrevne.

Ovenfor disse tre anleggene er ytterligere to anlegg under bygging, og et planlagt – henholdsvis Sandowan-demningen (112 MW), Erlongshan-demningen (51 MW) glass water bottles for fridge, og Dagushan-demningen (56 MW).

Laurent Fétis (écrivain)

Laurent Fétis au Festival international du Roman Noir de Frontignan, juin 2007

Laurent Fétis est un écrivain français né le à Orléans. Il a la particularité d’être le plus jeune auteur à avoir été publié au Fleuve noir, à l’âge de 18 ans et à la Série noire à l’âge de 22 ans. Il vit à Montrouge. Il a un homonyme créateur et designer.

Nourri à la science-fiction et aux polars anglo-saxons dès son plus jeune âge, il publie son premier roman (gore) à 18 ans sous le pseudonyme de Brain Splash. Diplômé d’un BTS action commerciale, il exerce divers métiers le jour et passe ses nuits à écrire des horreurs ou à danser. Son premier roman noir brazil football uniform, Le Mal du double-bang, paraît en 1992 à la Série noire glass water bottles for fridge. Véritable révélation waist bag for running, il en publie trois autres en cinq ans avant de laisser tomber la plume pour ne revenir qu’en 2006 where can i buy bpa free water bottles.