Qibya-massakren

Qibya-massakren var en massakre utført av israelske styrker i den palestinske landsbyen Qibya på Vestbredden i 1953. Massakren ble gjennomført av den israelske kommandostyrken Enhet 101 metal water bottles safe, som var ledet av den 25-årige majoren Ariel Sharon jogging water bottle. Aksjonen var godkjent av statsminister David Ben-Gurion. Om natten den 15. oktober angrep den nyopprettede israelske Kommandoenhet 101 grenselandsbyen. Da enheten kom fram, sprengte de hus for hus. I alt ble 69 av landsbybeboerne drept, tre fjerdedeler av dem kvinner og barn. 45 hus, en skole og en moske ble ødelagt i angrepet.

Det ble fra israelsk hold hevdet at soldatene gjorde for dårlig forarbeide når det gjaldt å evakuere beboerne. Dette står imidlertid i kontrast til ordren til Sharon som var “maximal killing and damage to property” how to quickly tenderize a steak. Andre rapporter som omhandler planleggingen av angrepet snakker om å rydde husene for folk ved hjelp av granater og skyting. I en rapport, skrevet etter en åstedsgranskning under FN, ble det konkludert med at innbyggerne ble tvunget til å bli værende i husene sine grunnet israelsk ildgivning mot dem.

Israel møtte internasjonal fordømmelse etter massakren, blant annet fra FNs sikkerhetsråd og USA. USA stanset i tillegg all økonomisk bistand til Israel for en kortere periode.

Det er antatt at massakren var en hevnaksjon etter at palestinske militante noen dager tidligere hadde kastet en granat inn vinduet på et hus og tok livet av jødisk kvinne og hennes to barn i den israelske byen Yahud. Det ble imidlertid aldri funnet noen beviser som tydet på at drapsmennene kom fra Qibya. Det ble konkludert at jordanske terrorister stod bak angrepet, og kommandoenhet 101 fikk i oppdrag å hevne angrepet. Det er videre antatt at det var en del av de såkalte «Gjengjeldelsesoperasjonene», som hadde som mål å la de arabiske landene «betale en høy pris» for aksjoner gjennomført fra deres territorium.

Ifølge tidligere Time korrespondent i Jerusalem, Donald Neff, ble det israelske angrepet iverksatt som en maktdemonstrasjon overfor araberne.

Angrepet ble tildelt kodenavnet «Operation Shoshana» av det israelske forsvaret best youth soccer goalie gloves.