Solkraft

Bioenergi

Bølgekraft

Geotermisk energi

Havstrømkraft

Havvarmekraft

Saltkraft

Solkraft

Tidevannskraft

Vannkraft

Vindkraft

Solkraft betegner energi og produksjon av elektrisitet som framkommer ved at solenergien fanges og anvendes til fotovoltaisk produksjon eller som varmeenergikilde for et termisk solkraftverk. Solkraft har vært under utbygging de senere årene, spesielt i Spania og USA, men det er også store potensialer i tropene og spesielt i Sahara. Solkraft er avhengig av stabilt høyttrykk og vil kunne variere med værforholdene. Energiformen er fornybar og forurenser ikke, og solkraft er lite tidkrevende å bygge ut.

Bakgrunnen for å bruke solen som energikilde er at jordoverflaten mottar omtrent 1400 W / m², målt på en overflate som står normalt på (i en rett vinkel på) solen. Mengden solenergi som treffer Jordens overflate i løpet av 40 minutter er større enn all energien verdens befolkning trenger i løpet av et år mobile phone holder for running. Av den totale energien går omtrent 19% bort i absorpsjon i atmosfæren, og skyer reflekterer gjennomsnittlig 35%. Vanligvis regner man 1020 W per kvadratmeter ved havoverflaten. Håpet er å bruke denne «gratis» energien i stor skala panasonic shaver, og et stort antall solkraftverk er planlagt utbygd de kommende årene.

Som direkte former for solenergi regner man da:

Områder som Sahara, Nevada og Saudi-Arabia er meget godt egnet for solkraft. Solkraftverk anlegges ikke bare i tropene og subtropene, men også i industriland i tempererte strøk som Spania, USA og Tyskland. De konsentrerende solkraftverkene har størst elektrisk effekt, inntil 100-300 MW, mens fotovoltaiske kraftverk typisk har en effekt på 30-60 MW. Det planlegges derimot kraftverk helt opp til 1.000-2.000 MW, og Spania er i ferd med å konstruere et stort antall standardiserte, 100 MW-anlegg.

De viktigste solkraftverkene i verden er:

En fotovoltaisk solcelle består av en tynn skive nesten 100 % ren silisium, kalt en wafer. Waferen blir viderebehandlet slik at når den belyses utvikles elektrisitet. Vanligvis er en rekke solceller koblet sammen i et panel, et solcellepanel.

Farbkennzeichnungssystem

Farbkennzeichnungssysteme (auch als Farbordnungssysteme bezeichnet) sind materielle oder mathematische Systeme, die einer Licht- oder Körperfarbe eine eindeutige Symbolik zuordnen goalie in soccer.

Farbkataloge sind Sammlungen von Farbmustern. Sie zeigen die einzelnen Farben (als Farbton oder als Farbmittel) mittels materieller Proben, als Aufstrich auf unterschiedlichen Substraten, als Druck oder als Kunststoffeinfärbung. Oft sind solchen Systemen ordnende Bezeichnungen zur besseren Verständlichkeit zwischen Lieferant und Kunden hinzugefügt und mit vergleichenden Farbnamen verbunden. Solche Farbordnungssysteme dienen der Veranschaulichung von jenen mit der dargestellten Technik realisierbaren Farben panasonic shaver. So können Farben auf einfache Weise visuell beurteilt werden. Im eigentlichen Sinne können nur Muster gleicher Art genutzt werden homemade meat tenderizer recipe, beispielsweise Druckpigmente auf Druckproben.

Farbordnungssysteme müssen bestimmte Bedingungen erfüllen:

Allerdings sind Farbmischsysteme wie Pantone keine Farbordnungssysteme im engeren Sinn, weil sie nicht nach empfindungsgemäßen Größen klassiert werden. Auch der Lab-Farbraum kann nicht durchgängig mit Farbmustern repräsentiert werde und ist daher kein Farbordnungssystem. Eine eindeutige messtechnische Charakterisierung der Muster in Farbkatalogen ist durch die Anbindung an das CIE-System möglich.

Bei abstrahierten Systemen werden Farborte eindeutig durch alphanumerische Zeichen bezeichnet, wobei die Farben nicht physisch enthalten sein müssen. Solche Systeme reichen vom einfachen Farbkreis bis zur dreidimensionalen Ordnung der Farbkörper.