Longshou vannkraftverk

Longshou vannkraftverk er tre vannkraftverk som ligger nær hverandre med bare om lag 5 km avstand langs elva Ejin (Heihe) med kraft fra tre demninger i Longshou-fjellene i provinsen Gansu stainless steel in water, Folkerepublikken Kina. Anlegget inngår i Dagushan vannkraftprosjekt drink bottles, som igjen inngår i Gansu Heihe Hydropower Investment Program. Det er i stor grad smeltevann som gir vannkraft til prosjektet water bottles cheap, mer enn 1.900 meter over havet. Samlet installert effekt er 311 MW.

Anleggene med demninger og kraftstasjoner er følgende, regnet ovenfra på en strekning av om lag 20 km i det endorheiske vassdraget Ejin:

Det er også i tillegg et småskalakraftverk i Longshou på 9,8 MW. Det utarbeides for tiden analyser for mulig utbygging av ytterligere 200 MW i to ekstra anlegg ovenfor de beskrevne.

Ovenfor disse tre anleggene er ytterligere to anlegg under bygging, og et planlagt – henholdsvis Sandowan-demningen (112 MW), Erlongshan-demningen (51 MW) glass water bottles for fridge, og Dagushan-demningen (56 MW).