Freileitungskreuzung des Maracaibo-Sees

Bild gesucht 

Die Freileitungskreuzung des Maracaibo-Sees ist eine 9 Kilometer lange Freileitungsquerung in Venezuela. Sie überspannt den Canal de San Carlos, einer Meerenge zwischen dem Maracaibo-See und dem Golf von Venezuela. Die Kreuzung verläuft unweit der Stadt Maracaibo zwischen dem Vorort Santa Cruz de Mara auf der Westseite und der Landzunge Sabaneta de Palmas auf der Ostseite. An der gleichen Stelle wird seit 2013 eine Brücke geplant the lemon squeeze, die Puente Nigale.

Die zweikreisige Freileitungskreuzung des Maracaibo-Sees besteht aus 15 auf Caissons im Maracaibo-See verankerten Freileitungsmasten. Sie besteht aus zwei in einem Abstand von 100&nbsp teal football socks;Meter parallel verlaufenden Leitungstrassen, die am westlichsten Mast der Querung zu einer Doppelleitung vereint werden. Außer den drei westlichsten Masten sind die Maste als Deltamaste mit einer Höhe von bis zu 150&nbsp toothpaste dispenser reviews;m ausgeführt, wobei die maximale Durchfahrtshöhe für Schiffe 48 m und die größte Spannweite 1264 m beträgt.

Der Angriff

Der Angriff (pol.: Atak) – niemieckojęzyczna gazeta założona w Berlinie w 1927 przez NSDAP.

Gazetę założył Joseph Goebbels, który w 1926 roku objął funkcję Gauleitera Berlina. Większość pieniędzy na rozpoczęcie działalności wydawniczej Goebbels otrzymał od partii nazistowskiej. Der Angriff wydawany był w dużym nakładzie. Krytykował “system” używając agresywnego języka, a antyparlamentaryzm i antysemityzm definiowały główne przesłanie gazety. Z gazetą współpracowali najczęściej partyjni funkcjonariusze, a główny artykuł numeru do 1933 roku zwykle był pisany przez wydawcę- Goebbelsa, który podpisywał swoje artykuły jako „Dr. G”.

Po raz pierwszy Der Angriff został wydany 4 lipca 1927 roku przez Angriff Press. Mottem gazety było „Dla uciskanych przeciwko wyzyskowi”. Początkowo ukazywała się raz w tygodniu, a od 1 października 1929 r. dwa razy w tygodniu. Z kolei po 1 października 1932 r. ukazywał się dwa razy dziennie: w południe i wieczorem. Der Angriff zawierał partyjną propagandę, agitowała przeciwko Republice Weimarskiej i wspierała antysemityzm. Prowadziła także regularną nagonkę na szefa policji w Berlinie Bernharda Weissa ponieważ był Żydem.

W 1927 nakład gazety wyniósł około 2,000 egzemplarzy. Z biegiem lat wzrastał i w 1939 wyniósł 146 soccer socks cheap,694 egzemplarze, a w 1944 r. 306,000. Jednakże po dojściu do władzy narodowych socjalistów znaczenie gazety powoli spadało. Wzrost nakładu nastąpił w okresie bombardowań Berlina przez Aliantów po to aby podnieść morale ludności Berlina. Po 19 lutego 1945 r the lemon squeeze. Der Angriff został połączony z Berliner Illustrierte Nachtausgabe. Ostatni numer ukazał się 24 kwietnia 1945 roku.

Nacht-Angriff – dziennik, który także był wydawany przez Goebbelsa.

Der Gegen-Angriff: antifaschistische Wochenschrift – antyfaszystowski tygodnik wydawany w Pradze między 1933 a 1936 rokiem. Miał także swoje wydanie szwajcarskie i paryskie.