Skihopping

Skihopping

Skihopping • Skiflyging • Kombinert

OL • VM • Verdenscup • Kontinentalcup • FIS-cup • Hoppuka • Raw Air • Hoppukevinnere • VM skiflyging • NM

OL-bakkene • VM-bakkene • Bakker i Norge • Holmenkollen • Vikersund

Liste over skihoppere • Verdensrekorder i skiflyging • Lengste hopp • Skihopping etter land • Kvinner i skihopping

Skihopping er en vinteridrett tilhørende nordiske grener hvor utøveren starter med å kjøre ned et ovarenn, gjerne fra et stillas, og ut på et rampeliknende hopp hvorfra utøveren tar sats og forsøker å sveve over kulen og deretter så langt nedover unnarennet som mulig før nedslaget (landingen), det hele gjennomført så stilfullt som mulig, og avslutter ved å renne ned overgangen og ut på sletta.

Utøveren får utregnet en poengsum, basert på et fastsatt antall lengdepoeng, som varierer med bakkens størrelse, og på stilkarakterer på en skala fra 1 til 20 stilpoeng, gitt av fem dommere. Fra og med 2010 gis det også et tillegg/fratrekk i poengsummen basert på vindforholdene (retning og styrke på ulike punkter i unnarennet) og hvilken avsats løperen starter fra.

Landingen skal helst utføres med et telemarknedslag, hvor løperen bøyer i knærne med den ene skien ført fremover. Denne teknikken ble brukt for å kunne stoppe en ubalanse forover eller bakover som kunne resultere i fall. Nå hindrer sko og bindinger i stor grad dette. Satsen, som er bevegelsen for å komme fra sittestilling brukt i ovarennet til oppreist stilling idet løperen forlater hoppet, regnes som den mest kritiske detaljen for et vellykket skihopp.

Skihopping kan være både en individuell øvelse og en lagkonkurranse, såkalt laghopping. Dessuten inngår skihopping som en av to øvelser i kombinert.

En skibakke består ovenfra og ned av et stillas (av tre, betong eller snø), et ovarenn med radius, et hopp, en kul, et unnarenn, et konstruksjonspunkt, en overgang, en fallgrense og en slette. Konstruksjonspunktet (tidligere kalt kritisk punkt), forenklet betegnet som K-punktet eller bare K og egentlig en linje på tvers av bakken, er starten av overgangen. Det er altså det bratteste stedet i bakken. Dersom bakken har et bratteste parti over en gitt lengde, er K-punktet det nederste, bratteste stedet.

Lengste lovlige hopplengde, uten at omgangen blir kansellert og farten blir satt ned, settes normalt i forhold til konstruksjonspunktet, f.eks. 10 % over.

Utdypende artikkel: Hoppbakke

Skihopping utøves i ulike bakkestørrelser. En skiller mellom småbakke (20 – 50 m) pink water bottle, mellombakke (50 – 85 m), normalbakke (85 – 110 m), storbakke (110 – 160 m) og skiflygingsbakke (> 160 m). I verdenscupen konkurreres det i de tre sistnevnte typene bakker, i VM og OL i normalbakke og storbakke tops football.

Hoppski er både spesielt lange og brede (konstant langs skien) i forhold til andre typer ski. Den har en lett bøyd tupp foran som skal hindre skien å bremse mot løssnø som for alle typer ski. Det er innført en regel for maksimalt tillatt skilengde for en hopper. Denne har endret seg litt over tid. Her er noen regler som har eksistert, i kronologisk rekkefølge (hvor Høyde betegner hopperens høyde i cm og Vekt er hopperens vekt med hoppdress og -sko i kg):

Hoppsko har en kraftig støtte bak leggen, noe som forhindrer hopperen i å komme bakpå, samt hjelper ham til å holde bedre balanse. Man fester bindingen i støvelsens tupp og med en hælstropp bak på støvelens hæl.

Hoppdresser er sydd på en slik måte at de slipper inn luft foran og demmer opp bak. Hensikten er å få en slags “vinge-effekt”, så hopperen får mer luft å flyte på.

I konkurranser er det både lengdedommere for å anslå hoppets lengde (etter hvert med video som hjelpemiddel: videomåling) og stildommere som bedømmer stil på en skala fra 0 til 20. Et stående hopp skal gis minst 10 i stil. Lengde og stil er grunnlaget for poengsetting. Stilbedømningen fra tre av fem dommere (dårligste og beste verdi strykes) summeres og legges til lengdepoengene. Lengdepoengene regnes ut ved at bakkens k-punkt brukes som tabellpunkt. En hopplengde tilsvarende k-punktet gir 60 poeng. Forskjellen mellom hoppets målte lengde og k-punkt-lengden multipliseres med aktuell bakkes meterverdi og trekkes fra/legges til de 60 poengene.

Den totale poengsummen fra de to hoppene i en konkurranse er grunnlaget for å rangere hopperne.

I Norge benytter kombinert hopp og spesielt hopp samme meterverdi. Unntak gjelder for bakker over 100 meter der kombinert hopp bruker meterverdien 1,2.

Vindens styrke og retning har rimeligvis betydning for hvilken lengde som oppnås. For å redusere denne faktorens påvirkning på resultatene blir det gjort vindmåling på to eller tre steder i unnarennet. For en konkurranse settes det en nedre og øvre grense for hastighet i fartsretning på de ulike målepunktene. Paret av grenser betegnes gjerne korridor og kan være både motvind (gunstig) og medvind eller bakvind (ugunstig).

De senere årene har en bygd hoppbakker som også kan brukes om sommeren. Det anvendes spor av porselen i ovarennet og plast i unnarennet.

Skihopping regnes å ha oppstått i Morgedal, Telemark. Den første kjente konkurransen ble avviklet i Trysil i 1862. Den første alminnelig kjente konkurransen ble arrangert i Husebybakken, Ullern, Oslo, i 1879. Opprinnelig inngikk hoppingen som del av et 4 km langrenn, og det ble ikke målt hopplengde, bare bedømt stil på en skala fra 1 til 5. Denne årlige konkurransen ble flyttet til Holmenkollen i 1892, og Holmenkollen har siden vært regnet som skisportens Mekka.

Skihopping ble tradisjonelt praktisert med skiene tilnærmet side ved side gjennom svevet. Armene ble aktivt brukt for å holde balansen, og det ble regnet som god stil at en veivet med armene.

Kongsbergknekk var en stil innen skihopping som ble utviklet på Kongsberg på begynnelsen av 1920-tallet av Jacob Tullin Thams og Sigmund Ruud. De begynte å hoppe mer framoverlent enn tidligere, men med en karakteristisk knekk i hoften. Armene holdt de ut til siden eller framover. Kongsbergknekken var den dominerende hoppstilen fram til finnestilen med strak kropp og armene ble lagt bakover langs kroppen overtok på 1950-tallet. Noen prøvde å ha armene fremover mot slutten av svevet for bedre flyt (ref. Recknagel).

Den hopperen som kanskje særlig var kjent for Kongsbergknekken var Birger Ruud. Andre kjente hoppere med denne stilen var Kaare Walberg, Alf Andersen og Sven Selånger. Også Karl Hovelsen, som bodde i USA fra 1905 til 1922 og ble en pioner for skisporten der, hoppet med knekk i hoften. Sepp Bradl brukte Kongsbergknekk da han i 1936 var den første som hoppet over 100 meter.

Hoppnormen ble ikke tilpasset Kongsbergknekken (med svak bøyning i hoften) før i 1936. Fra 1918 og fram til da hadde normens ideal vært å hoppe med strak kropp eller med opptrekk.

Svenske Jan Boklöv lanserte dagens V-stil hvor skiene vinkles utover i en V. Alle hoppere gikk etter hvert (rundt 1990) over til denne stilen ettersom den hadde klare aerodynamiske fordeler og bidro til større lengder. I starten var vinkelen ganske liten, men den økte etter hvert. I 2004 ble begrepet W-stil lansert for en stil hvor det er en viss avstand mellom bakre skiender stainless steel sports bottle.

Aerodynamiske hensyn er blitt stadige viktigere etter hvert som hopplengdene har økt. Nå blir flere faktorer regulert: skilengde kontra hopperens høyde og vekt, skidressenes romslighet og gjennomstrømningsgrad.

En annen påfallende endring fra tidligere er at hopperene nå sitter i ovarennet med armene bakover, mens armene tidligere var rettet fremover. Denne teknikken som reduserer luftmotstanden ble først tatt i bruk i et internasjonalt hopprenn av Heinz Wosipiwo under VM 1974 i Falun.

Helt frem til 1990-tallet ble jenter/kvinner nektet å hoppe på linje med mannlige hoppere. Først i 1998 var det en uoffisiell kvinneklasse i junior-VM, og året etter ble den første sammenlagtturneringen for kvinner, Ladies Grand Prix, holdt. Sesongen 2004/05 startet kontinentalcupen for kvinner opp. I 2009 ble det første offisielle VM-rennet for kvinner (senior) arrangert, men kvinnene fikk ikke hoppe under OL i Vancouver i 2010.

Det første offisielle verdenscuprennet for kvinner skjedde i Lysgårdsbakkene på Lillehammer 3. desember 2011. Vinneren Sarah Hendrickson fra USA ble historisk med sin seier i dette rennet. Beste norske utøver ble Anette Sagen med sin 8.-plass.

Nytt i VM-sammenheng er mixed-konkurransen der to kvinnelige og to mannlige hoppere representerer hvert sitt land. Det første VM av denne typen ble arrangert i 2013 og vinner ble Japan med Norge på 4.-plass.

Skihopping drives av naturlige årsaker i de deler av verden som har et klima som egner seg for vinteridrett. Dette til tross for at moderne hoppbakker med plastmatter åpner muligheter for å drive idretten også i land som ikke har snø. Verdens fremste skihoppnasjoner for tiden er Tyskland, Østerrike, Norge, Polen og Slovenia. Andre land med lange tradisjoner for skihopping er Finland, Sverige, Russland, Tsjekkia, Italia, Sveits, Frankrike, Japan, USA og Canada. De siste årene er Sør-Korea kommet med som en aktiv skihoppnasjon. Andre land som har eller har hatt en viss aktivitet innen skihopping, og som også har hatt deltakere i verdenscupen, er Estland, Ukraina, Hviterussland, Kasakhstan, Slovakia, Ungarn, Romania cushioned soccer socks, Bulgaria og Spania. Skihopping drives på lavt nivå også i land som Kina, Georgia og Kirgisistan. Selv land som Storbritannia og Nederland har vært representert i verdenscup og mesterskap, og Tyrkia skal arrangere Vinteruniversiaden i 2011, og skal bygge et skihoppanlegg av internasjonal standard. Vinter-OL 1984 ble arrangert i Sarajevo i Jugoslavia, nå Bosnia-Hercegovina, men Bosnia har aldri hatt noe aktivt miljø for skihopping.

De landene som har arrangert verdenscuprenn er Canada, Finland, Frankrike, Italia, Japan, Norge, Polen, Slovakia, Slovenia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, USA og Østerrike. I tillegg har altså Bosnia-Hercegovina (da i Jugoslavia) arrangert vinter-OL.

Kilde:

Sterkste Man van de Wereld

De Sterkste Man van de Wereld is een wedstrijd die jaarlijks wordt gehouden. Vanaf 2006 is de wedstrijd uitgebreid met voorrondes en kunnen er meerdere mannen uit hetzelfde land meedoen.

Vanwege de voorrondes is het voor niet-professionele ‘Sterkste Mannen’ (die niet betaald en/of voldoende gesponsord worden) niet altijd meer haalbaar om mee te doen. Zo zijn Nederland en België afgehaakt. De enige professionele Sterkste Man uit Nederland is Jarno Hams, die in 2015 een stapje terug heeft gedaan. In de Verenigde Staten, IJsland, Litouwen, Polen en dergelijke, kunnen sommige atleten hun volledige aandacht aan de krachtsport besteden, zonder er nog een baan bij te hebben.

De onderdelen zijn onder meer “vrachtwagentrekken”, “boomstamtillen” of deadlift. Het ene onderdeel vereist vooral kracht, het andere ook uithoudingsvermogen. Aangezien de onderdelen sterk afwijken van standaard gewichtheffen of powerliften, is het trainen van de technieken erg belangrijk. Ook al is men sterker dan de tegenstander, zonder de juiste techniek is een onderdeel veel zwaarder. Sinds ongeveer 2006 worden er steeds meer nieuwe onderdelen verzonnen, hoewel de deadlift bijna niet weg te denken is uit de wedstrijden.

In 1992 haalde Nederlander Ted van der Parre, de langste deelnemer ooit, de eerste plaats, er waren ook een aantal tweede en derde plaatsen van Nederlanders in andere jaren, voornamelijk behaald door Ab Wolders. Mariusz Pudzianowski uit Polen heeft vijf overwinningen op zijn naam staan, het record. Er zijn ook twee IJslanders die beide vier maal wonnen, van wie er één, Jón Páll Sigmarsson, tijdens een deadlift in 1993 is overleden. De Verenigde Staten hadden in het begin van de competitie, eind jaren 70 en begin jaren 80, veel sterke deelnemers jerseys to buy. Dit nam langzaam af maar begin 21e eeuw zijn er een aantal sterke deelnemers terug met tweede en derde plaatsen en vijf eerste plaatsen in 2006, 2011, 2013 en 2016, de laatste vier gewonnen door Brian Shaw.

De wedstrijd wordt vanaf 1977 gehouden en vanaf 1979 op televisie uitgezonden in Nederland, in de jaren 70 en 80 werd het bij de AVRO uitgezonden. Later op zenders als Eurosport en RTL 7. In 2009 nam Jimmy Laureys voor België deel aan de wedstrijd maar wist zich niet te plaatsen voor de finale in een groep met Mariusz Pudzianowski en Phil Pfister, de winnaar van 2006. In 2012 nam Nederlander Alex Moonen deel aan de voorrondes van deze wedstrijd, aangezien de Sterkste Man van Nederland 2012, Jarno Hams, geen interesse had en Jan Wagenaar, die tweede was in Nederland, andere verplichtingen had. Moonen eindigde als vierde in zijn deelnemersveld van zes sterke mannen en ging daardoor niet door naar de finale. Wel behaalde hij enkele persoonlijke records.

In 2013 werd het wereldkampioenschap in China gehouden, eind augustus. Brian Shaw won en Savickas werd tweede en Hafþór Júlíus Björnsson uit IJsland, werd derde.

2014 werd weer het jaar voor Savickas. Hafþór Julius Björnsson werd tweede en Brian Shaw (de titelverdediger) werd derde. Sinds enkele jaren heeft de wedstrijd vele voorrondes. Wie deze niet doorkomt, is vaak veel kosten kwijt, terwijl degenen die de voorrondes wel doorkomen, soms overladen worden met aanbiedingen en voornamelijk in de Verenigde Staten een enorme belangstelling genieten. Dit heeft ertoe geleid dat atleten niet meer deelnemen aan deze wedstrijd en zich meer richten op nationale wedstrijden en op de Strongman Champions League.

De finale van de Sterkste Man van de Wereld 2015 vond op 25 en 26 april plaats in Putrajaya, Maleisië.

De deelnemers die de voorrondes doorkwamen en aan de finale meededen waren: Žydrūnas Savickas, Brian Shaw, Hafþór Júlíus Björnsson, Eddie Hall, Michael Burke, Jean-Francois Caron, Dimitar Savatinov, Mark Felix (oudste deelnemer die ooit door de voorrondes kwam, met 49 jaar), Jerry Pritchett en Mikhail Shivlyakov. Savickas en Felix daargelaten ging de strijd vooral tussen de twee grootste deelnemers ooit, ‘Thor’ en Shaw, die respectievelijk 202 cm en 207cm lang zijn, met een lichaamsgewicht van 175-200 kg..

Hafþór en Shaw zijn de langste succesvolle deelnemers sinds jaren. Nederlander Ted van der Parre, die in 1992 de titel haalde, is de langste deelnemer ooit met 213cm.

In augustus 2016 haalde Brian Shaw zijn vierde titel binnen, gevolgd door Hafþór Júlíus Björnsson en op de derde plaats Eddie Hall, die in 2016 een aantal wereldrecords op krachtsportgebied heeft verbeterd, waaronder een deadlift van 500 kg.

Met een punt verschil op Hafþór Júlíus Björnsson en twee punten verschil op titelverdediger Brian Shaw, won Engelsman Eddie Hall met 51 punten de titel Sterkste Man van de Wereld 2017, op 28 mei, in Botswana. Alleen Brian Shaw en Žydrūnas Savickas wonnen de titel vanaf 2009 en de vorige Engelsman die de titel won was Gary Taylor, in 1993. Savickas haalde zijn slechtste resultaat ooit met een 8e plaats.

Het eerste jaar deden de bodybuilders Lou Ferrigno (“The Hulk”) en Franco Columbu mee en behaalden respectievelijk een vierde en vijfde plaats. Hoewel Columbu, (de kleinste deelnemer ooit) die slechts 165 cm lang is en toen rond de 90 kg woog, 1e stond met nog 1 onderdeel te gaan, kreeg hij een ernstige blessure aan zijn knie waardoor hij 5e werd, omdat hij bij dit laatste onderdeel de minste punten haalde. Hij had 3 jaar nodig om weer te kunnen lopen, terwijl sommige doktoren in de Verenigde Staten, na een operatie van ruim 6 uur tops football, het onmogelijk achtten dat hij ooit nog zou kunnen lopen met zijn ontwrichte knie. Columbu zakte door zijn been tijdens een race waarbij koelkasten zo snel mogelijk van de ene naar de andere plaats gebracht moesten worden. Dit was op de nationale televisie te zien in de Verenigde Staten en het moment van het ongeluk werd een aantal malen herhaald. Columbu kreeg na een proces, $1.000.000,00 schadevergoeding voor deze blessure.

De MHP (Maximum Human Performance) Strongman Champions League, steeds in een ander land gehouden, streeft de populariteit van het jaarlijkse evenement Sterkste Man van de Wereld voorbij. De Strongman Champions League, kent bij elk evenement een top 3 en kent ook een eindklassement later in het jaar, van alle evenementen bij elkaar opgeteld.

Regelmatig, echter niet jaarlijks, wordt de wedstrijd Sterkste team van de Wereld gehouden. Op 4 juni 2017 won de zichtbaar circa 30 kg afgevallen en zeer afgetrainde Žydrūnas Savickas uit Litouwen, die een week eerder nog zijn slechtste prestatie ooit neerzette bij de wedstrijd Sterkste Man van de Wereld most durable water bottle, samen met landgenoot Vytautas Lalas, het goud in het Engelse Stoke-on-Trent als Sterkste team van de Wereld.

Чернышёв, Сергей Егорович

 СССР
 Российская империя

16 (28) октября 1881

д. Александровка, Коломенский уезд, Московская губерния

26 апреля 1963(1963-04-26) (81 год)

Москва, РСФСР, СССР

МУЖВЗ,
ИАХ

Москва, Иваново

неоклассицизм, сталинский ампир, конструктивизм

Главное здание МГУ (1949—1953 гг. в соавторстве)

Генеральный план реконструкции Москвы (совместно с В. Н. Семёновым и др., 1931-35)

Горенки

Серге́й Его́рович (Гео́ргиевич) Чернышёв (4 [16] октября 1881, Александровка, Коломенский уезд, Московская губерния — 26 апреля 1963, Москва) — русский и советский архитектор, градостроитель и преподаватель, главный архитектор Москвы в 1934—1941 годах, автор Генерального плана реконструкции Москвы (1935). 1-й секретарь Союза архитекторов СССР (1950—1955). Лауреат Сталинской премии 1-й степени (1949, за проект Главного здания МГУ).

Родился в 1881 году в деревне Александровке Коломенского уезда в семье крестьянина. Его отец был живописцем-самоучкой, занимавшимся иконописью. У Чернышёва рано проявился художественный талант и в 1893 году крестьянский сход постановил направить его на учёбу. В том же году поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества tops football. Сначала обучался в живописном классе у В. А. Серова, И. И. Левитана, К. А. Коровина и А. М. Васнецова, затем увлёкся зодчеством и был переведён в архитектурный класс. Закончил училище в 1901 году с серебряной медалью.

В том же году поступил в Высшее художественное училище Императорской Академии художеств, где учился в мастерской Л. Н. Бенуа. Закончил ИАХ в 1907 году со званием художника-архитектора. За выполнение дипломного проекта «Здание международного третьейского суда в Гааге» был послан в пенсионерскую поездку за границу; около года изучал памятники архитектуры в Италии и Греции. После возвращения в Россию начал работать в мастерской архитектора Н. Г. Лазарева stainless steel water bottle filter, принял участие в проектировании 10-ти доходных домов, особняков и общественных зданий. В 1909 году вступил в Московское архитектурное общество.

Через некоторое время начал самостоятельную архитектурную практику. Известность ему принесла победа в 1915 году в конкурсе на здание для Литературно-художественного кружка в Москве. В 1916 году по его проекту были перестроены особняк Абрикосовых на Остоженке и подмосковная усадьба графа Разумовского Горенки. В Горенках Чернышёв заново создал во дворце «Золотой зал», украсил его росписью и отделал искусственным мрамором. Он же украсил садово-парковый фасад дворца 14-колонной лоджией и симметричной полукруглой колоннадой, которая соединяла с главным зданием угловые павильоны.

После октябрьской революции работал в строительном отделе Бюро Московского совета районных дум. В 1920-х годах по проектам Чернышёва в рамках плана монументальной пропаганды на ряде зданий Москвы были установлены доски (“Уважение к древности есть, несомненно, один из признаков истинного просвещения — на здании Исторического музея; «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» — на здании Центроархива; «Война родит героев» — на здании Реввоенсовета на Знаменке; в основном доски не сохранились). В начале 1920-х годов Чернышёв работал над планировкой Хамовнического района Москвы в рамках проекта «Новая Москва», под руководством А. В. Щусева и И. В. Жолтовского, входил в Президиум Архитектурной мастерской Моссовета. Проекты этого времени архитектор решал в стиле конструктивизма В 1923 году принимал участие в конкурсе на разработку ситуационного плана Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, затем под руководством И. В. Жолтовского участвовал в разработке генерального плана выставки и технических проектов выставочных павильонов (входной арки, «шестигранника», главного павильона, аудитории should i tenderize steak, павильонов машиностроения, полеводства, мелиорации, манежа). После завершения выставки работал в проектном бюро строительного общества «Стандарт», где занимался проектированием рабочего посёлка в Иваново-Вознесенске. В конце 1920-х годов работал в Энергострое, в начале 1930-х — в секторе планировки населённых мест института Гипрогор и Архитектурно-художественном совете Моссовета.

В 1934—1941 годах — главный архитектор Москвы, руководитель отдела планировки Архплана Моссовета. В 1935 году совместно с В. Н. Семёновым являлся одним из основных разработчиков Генерального плана реконструкции Москвы.

Его значительными работами стали планировка бывшего Хамовнического района Москвы, разработка генплана реконструкции Москвы (1935), частью которого стала планировка ВСХВ (1939), реконструкция и проектирование улицы Горького (ныне Тверская улица) и Ленинградского шоссе (с 1933), где особое внимание было уделено площадям как узловым акцентам магистрали.

Главный архитектор ВСХВ 1939 года, действительный член Академии архитектуры СССР (1939 г.), председатель управления по делам архитектуры Мосгорисполкома (1944—1948), 1-й секретарь Союза архитекторов СССР (1950—1955).

Преподавал в Московском политехническом институте (МПИ) football jersey blank, московском ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе (1918—1930) и Московском архитектурном институте (1931—1950).

Скончался в 1963 году на 82-м году жизни. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище}.

Slaget ved Kasserinepasset

Slaget ved Kasserinepasset var et slag som fandt sted i februar 1943 under Felttoget i Tunesien i 2. verdenskrig. Det bestod af en en række kampe omkring Kasserinepasset, en 3 km bred passage i Store Dorsal kæden i Atlasbjergene i den vestlige del af det centrale Tunisien. Det involverede aksestyrker under kommando af feltmarskal Erwin Rommel var primært fra Afrika Korpset, elementer af den italienske Centauro pansrede division og to panserdivisioner fra 5. panserarmé. De allierede styrker var fra det amerikanske 2. korps under generalmajor Lloyd Fredendall og den britiske 6. pansrede division under generalmajor Charles Keightley, som var en del af den 1. britiske armé under generalløjtnant Kenneth Anderson.

Slaget var det første store sammenstød mellem amerikanske og tyske styrker under 2. verdenskrig og de uprøvede og dårligt ledede amerikanske tropper led store tab og blev trængt over 80 km tilbage fra deres udgangspunkt vest for Faid passet i løbet af slagets første dage. Trods de indledende nederlag lykkedes det at få samling elementer af 2. korps og med forstærkninger af britiske reserver lykkedes det dem at holde de vestlige udgange af passene og stoppe aksestyrkernes offensive planer. Efterfølgende gennemførte den amerikanske hær en række grundlæggende ændringer i enhedernes organisation og ledere blev udskiftet. Da de samme styrker mødtes – i nogle tilfælde blot uger senere – var de amerikanske styrker væsentlig mere effektive.

Amerikanske og britiske styrker gik i land flere steder på kysten af Fransk Marokko og Algeriet den 8. november 1942 under Operation Torch. Dette skete kort tid efter at general Bernard Montgomery’s fremstød i øst efter det andet slag om el-Alamein. Tyskerne og italienerne reagerede ved at lade tropper fra Sicilien besætte Tunesien, et af de de få områder, som var let at forsvare i Nordafrika, og kun en nats sejlads fra baser på Sicilien. Denne korte afstand gjorde det meget svært for de allierede flådestyrker at opsnappe aksemagternes skibe og det samme gjalt fly, da den nærmeste allierede flybase på Malta lå over 300 km væk. Da de allierede fortsatte med at opbygge deres styrke i kølvandet på operation Torch blev der flere fly til rådighed og nye flyvepladser i det østlige Algeriet og Tunesien blev taget i brug, hvilket gav bedre resultater med at stoppe strømmen af soldater og udstyr til Tunis og Bizerta; men nu var der allerede kommet betydelige styrker i land.

Der blev gjort et forsøg på at afskære Tunesien i november og december 1942 inden de tyske tropper ankom i stort tal, men på grund af de dårlige veje og jernbaner kunne det kun lade sig gøre at forsyne en allieret styrke på størrelse med en division og fremragende defensivt terræn gjorde det muligt for de relativt små tyske og italienske styrker at holde stand college football tee shirts.

Den 23. januar 1943 erobrede Montgomerys 8. armé Tripoli, og afskar dermed Rommels vigtigste forsyningsbase. Rommel havde taget højde for denne mulighed og hentede nu sine forsyninger i Tunis og ville afskære den sydlige adgangsvej til Tunesien ved at bemande den omfattende forsvarlinje Mareth-linjen, som franskmændene havde bygget for at afværge et italiensk angreb fra Libyen. Med fronten forankret i Atlasbjergene mod vest og Sidrabugten mod øst ventede Rommel at selv mindre tysk/italienske styrker kunne holde Montgomerys styrker tilbage.

Denne plan blev forpurret ved at allierede tropper allerede havde krydset Atlasbjergene og opbygget en fremskudt operationsbase ved Faïd i forbjergene på bjergkædens østlige arm. Dette placerede dem i en fremragende position til at stød østpå til kysten og afskære Rommels styrker i det sydlige Tunesien fra styrkerne længere nordpå og samtidig afskære forsyningerne fra Tunis.

Dele af Hans-Jürgen von Arnim’s 5. panserarmé nåede frem til de allierede stillinger på de østlige forbjerge af Atlasbjergene den 30. januar. Den 21. tyske panserdivision stødte på franske tropper ved Faïd og trods fremragende indsats af de franske 75 mm kanoner, som til tider forårsagede store tab blandt det tyske infanteri, , blev forsvarerne hurtigt trængt tilbage. Amerikansk artilleri og kampvogne fra 1. pansrede division trådte herefter ind i kampen, ødelagde nogle af de fjendtlige kampvogne og tvang resten til noget der lignede et fuldstændigt tilbagetog.

I virkeligheden var de amerikanske styrker blevet ofre for en gammel tysk taktik, som tidligere havde været anvendt med stor succes mod britiske styrker. De tyske kampvognes tilbagetrækning var en finte, og når de tyske kampvogne nåede tilbage til deres gamle stillinger, med amerikanske kampvogne i hælene, åbnede tyske panserværnskanoner ild og ødelagde næsten alle de amerikanske kampvogne. En amerikansk fremskudt artilleriobservatør, hvis radio og telefonforbindelser var blevet afbrudt af granatild beskrev det således: “Det var mord. De rullede lige ind i de slørede 88 mm kanoners skudfelt, og jeg kunne bare stå og se til mens kampvogn efter kampvogn brød i flammer eller bare stoppede ødelagte. De bagved prøvede at vende om, men 88 mm kanonerne forekom at være overalt.” Da de nu ikke stod overfor kampvogne genoptog 21. panserdivision sin fremrykning mod Faïd. Under den tyske fremrykning blev de amerikanske infanteritab forøget af den amerikanske vane med at grave lave skyttegrave i stedet for mandehuller, idet de tyske kampvogne let kunne knuse en soldat i en skyttegrav bare ved at køre ned i den og samtidig dreje.

Den amerikanske 1. pansrede division gjorde flere forsøg på at standse deres fremrykning, men alle dens tre kampgrupper blev udsat for traditionel lynkrigs taktik. Hver gang de fik ordre til at forsvare en stilling, viste det sig, at den allerede var løbet over ende, og de led store tab under de tyske angrebs. Efter tre dages kampe blev det 2. amerikanske korps tvunget til at trække sig tilbage ind i forbjergene.

Hovedparten af Tunesien faldt i tyske hænder og alle adgangsveje til lavlandet ved kysten blev blokeret. De allerede kontrollerede fortsat det indre af det omtrent trekantede Atlas område, men dette lod ikke til at give Rommel store bekymringer, da udgangene mod øst alle var blokeret. I de følgende to uger diskuterede Rommel og aksemagternes hærchefer mod nord hvad de så skulle gøre. I betragtning af hans senere handlinger kan denne pause have kostet dyrt.

Rommel anså ikke den 8. arme for at udgøre en alvorlig trussel lige med det samme. Indtil den ødelagte havn i Tripoli blev genåbnet kunne Montgomery kun holde en lille styrke forsynet i det sydlige Tunesien (Tripoli var først helt klar i slutningen af februar, selv om skibe begyndte at losse der allerede den 9. februar). Rommel besluttede at der var tid til at forbedre hans forsyningssituation og yderligere undergrave den allierede trussel mod han flanke og foreslog i starten af februar overkommandøn i Rom – Comando Supremo – at angribe i retning af to amerikanske forsyningsbaser lige vest for den vestlige kæde af bjerge i Algeriet. Selv om han ikke havde den store interesse i at erobre bjergsletterne kunne et hurtigt fremstød føre til erobring af forsyningerne og desuden forstyre ethvert amerikansk forsøg på at koncentrere styrker i området ved Tebessa. Planen omfattede to kampgrupper som bl.a. skulle indeholde enheder fra von Arnim’s 5. panserarmé. Von Arnim, som havde et anstrengt forhold til Rommel, opponerede kraftigt mod planen, og det tog en uge inden den italienske overkommando havde fundet en kompromisplan, som man kunne enes om. Angrebet skulle indledes med et fremstød fra 6. panserarmé gennem det amerikanske kommunikations- og forsyningssted ved Sidi Bou Zid (operation Frühlingswind) mens Rommels styrker, som lå 100 km mod sydvest skulle Gafsa og rykke frem mod Tozeur i operation Morgenluft.

Den 14. februar angreb 10. og 21. panserdivision Sidi Bou Zid, omkring 16 km vest for Faïd på Atlasbjergenes bjergslette. Slaget varede en dag, men de amerikanske kampvognsstyrker var underlegne og infanteriet, som var dårligt placeret på tre bakker og ikke kunne give hinanden gensidig støtte, blev isoleret. Ved dagens slutning var 5. panserarmé i besiddelse af slagmarken. Et modangreb den følgende dag blev let afvist, og den 16. februar fortsatte tyskerne fremrykningen mod Sbeitla.

Da han så successen ved Sidi Bou Zid beordrede Rommel Afrikakorpsets kampgruppe til at angribe Gafsa den 15. februar. Men om natten mellem den 14. og 15. februar evakuerede forsvarerne Gafsa og adlød dermed Andersons ordre om at hovedforsvarslinjen skulle ligge i bakkerne omkring Feriana og at Gafsa ikke skulle forsvares mod et stort angreb.

Da han var opmærksom på truslen mod hans sydlige flanke fik Anderson Eisenhowers godkendelse og beordrede den 16. februar en fuldstændig tilbagetrækning fra den østlige Dorsal til linjen ved den vestlige Dorsal fra Feriana og nordpå. Tidligt den 17. februar indhentede Fredendall Andersons tilladelse til en yderligere tilbagetrækning fra Sbeitla og Feriana. 2. amerikanske korps kunne nu koncentrere deres forsvarsindsat om de Kasserine og Sbiba passene i den vestlige del af bjergene, som var lettere at forsvare. På dette tidspunkt havde de amerikanske styrker mistet 2.546 mand, 103 kampvogne, 280 køretøjer, 18 kanoner, 3 panserværnskanoner og et komplet antiluftskytsbatteri.

På dette tidspunkt var der nogen uenighed på Aksemagternes side om hvad man skulle gøre herefter. Hele Tunesien var under Aksemagternes kontrol, og der var ikke meget at lave indtil 8. armé nåede frem til Marethn. Rommel besluttede, at hans næste skridt skulle være et angreb gennem Kasserinepasset ind i det amerikanske 2. korps’ hovedstyrke ved Tébessa. På denne måde kunne han skaffe sig vitale forsyninger fra amerikanske lagre på den algierske side af den vestlige bjergkæde, eliminere de allieredes evne til at angribe kystkorridoren mellem Mareth og Tunis og samtidig true 1. britiske armés sydlige flanke. Den 18. februar indleverede Rommel sine planer til Albert Kesselring, som videresendte dem med sin anbefaling til Comando Supremo (den italienske overkommando) i Rom.

Kl white socks wholesale. 13.30 den 19. februar fik Rommel Comando Supremo’s godkendelse af en revideret plan. Han skulle have 10. og 21. panserdivision overført fra von Arnims 5. panserarmé til sin kommando og angribe gennem Kasserine og Sbiba passene i retning af Thala og Le Kef i nord, rydde den vestlige Dorsal og true 1. britiske armés flanke. Rommel var rystet. Denne plan reducerede koncentrationen af hans styrker, og ville, når han først var gennem passene, i alvorlig grad gøre hans flanker sårbare. Et koncentreret angreb mod Tébessa, ville, selv om det indeholdt et element af risiko, kunne give hårdt tiltrængte forsyninger, ødelægge de allieredes muligheder for operationer ind i det centrale Tunesien og muligvis give Luftwaffe en fremskudt base i form af en flyveplads ved Youks-les-Bains vest for Tébessa.

Tidligt om morgenen den 19. februar beordrede Rommel Afrika Korpsets angrebsgruppe i Feriana til at angribe Kasserinepasset. 21. panserdivision ved Sbeitla fik ordre til at angribe mod nord gennem passet øst for Kasserine water thermos jug, som førte til Sbiba og Ksour. Kampfgruppe von Broich, den angrebsgruppe, som var afgivet af von Arnim fra 10. panserdivision fik ordre til at samlede sig ved Sbeitla og være klar til at udnytte en sejr i hvilken som helst af passene.

I Sbiba området stod størstedelen 6. britiske pansrede division (bortset fra 26. pansrede brigade som bortset fra kampvognene i 16/5. Lancers var blevet sendt til Thala) overfor det pansrede tyske fremstød sammen med 18. regiments kampgruppe fra 1. amerikanske infanteridivision og tre bataljoner infanteri fra 34. amerikanske infanteridivision. Der var også 3 amerikanske bataljoner feltartilleri, deke af to britiske panserværnsregimenter og nogle franske enheder. 21. panserdivision kom ikke langt overfor den samlede ildkraft fra de forsvarende styrker, som også havde udlagt minefelter. 21. panserdivision blev stoppet og derpå drevet tilbage frem til den 20. februar.

Selve passet blev forsvaret af en amerikansk styrke bestående af 1. bataljon af 26. infanteriregiment, 19. kampingeniørregiment, 6. feltartilleri bataljon og en panserværnsbataljon samt et fransk artilleribatteri. På bakkerne vest herfor lå den franske general Welverts Task Force Welvert, som bestod af en amerikansk ranger bataljon og en infanteribataljon, tre franske infanteribataljoner, to amerikanske artilleri bataljoner, 4 franske artilleribatterier og ingeniør og antiluftskytsenheder. Længst mod vest på Task Force Bowen (3. bataljon af 26. amerikanske regiment kampgruppe), som blokerede stien fra Feriana mod Tebessa. Mellem Task Force Bown og Tebessa mod nord lå den 1. amerikanske pansrede division, som var under omgruppering og kun Combat Command B var klar til kamp. Stillingerne i passet var sat under kommando af oberst Alexander Stark, chef for 26. regiments kampgruppe, om natten den 18. februar og styrken fik navnet Stark Force tops football.

Et indledende forsøg på at overraske forsvarerne i Kasserinepasset ved hurtigt at rykke 33. rekognosceringsenhed ind i passet slog fejl og en bataljon pansergrenaderer blev beordret ind i bundet af passet og en anden mod Djebel Semmama, bakken på dens østlige flanke. Man kom kun langsomt frem mod defensiv artilleribeskydning og kampvognene fra 1/8. panserregiment blev indsat ved middagstid, men man kom ikke meget længere mod et hårdnakket forsvar. Frustreret af manglen på fremdrift besluttede Rommet at indsætte sine enheder fra 10. panserdivision i Kasserinepasset sammen med Afrika Korpsets angrebsgruppe, som blev forstærket med elementer af den italienske 131. pansrede division Centauro. I mellemrtiden ankom der allierede forstærkninger i form af den 6. britiske pansrede divisions 26. pansrede brigade begyndte at ankomme til Thala. Brigadens chef, brigadegeneral Dunphie, som foretog en fremskudt rekognoscering, besluttede at gribe ind, men 1. britiske armé indskrænkede ham til at sende en lille blandet styrke bestående af et kompagni infanteri, en eskadron med 11 kampvogne, et artilleribatteri samt en panserværnstrop (“Gore Force”). En yderligere organisatorisk ændring blev gennemført da brigadegeneral Cameron Nicholson fra den 6. britiske pansrede division fik kommandoen over alle enheder nordvest for passet under navnet “Nickforce”.

I løbet af natten blev de amerikanske stillinger på de to skråninger ned mod passet løbet over ende og kl. 8.30 genoptog de tyske pansergrenaderer og den italienske Bersagliere division angrebet. Kl. 10 vurderede Dunphie, at Stark Force var på nippet til at give efter under presset og beordrede Gore Force til at rykke frem til Thalia siden af passet. Kl. 13 indsatte Rommel committed to bataljoner fra 10. panserdivision og det samlede pres brød gennem forsvarsstillingerne. De overlevende amerikanere foretog en uorganiseret tilbagetrækning fra passet til Djebel el Hamra hvor 1. pansrede divisions Combat Command B var ved at ankomme. Rommel havde særligt rosende ord om Centauro divisionens 7. Bersaglieri regiment, som angreb ihærdigt og hvis ledende officer, oberst Luigi Bonfatti, blev dræbt under angrebet. Ved udgangen af passet mod Thala rykkede Gore Force langsomt og trinvis tilbage og mistede i den forbindelse alle sine kampvogne inden det sluttede sig til 26. pansrede brigade omkring 16 km længere tilbage. Ved slutningen af den 20. februar stod aksestyrkerne parat til at stød frem mod våde Tebessa og Thala og begge sider standsede nu op for at lægge planer for den kommende dag.

Afrika Korpsets angrebsgruppe begyndte at rykke langs Hatab floddalen mod Haidra og Tebessa tidligt på eftermiddagen den 21. februar og rykkede frem indtil de mødte modstand i form af 1. amerikanske infanteridivisions 16. infanteriregiment og Combat Command B fra den amerikanske 1. pansrede division ved Djebel el Hamra. Den tysk-italienske styrke blev stoppet og trods kraftigt pres, herunder luftangreb, lykkedes det ikke at trænge amerikanerne ud af deres stillinger. . Efter at have bragt aksestyrkernes fremstod til standsning vendte generalerne Robinett og Allen deres opmærksomhed mod at planlæggede et modangreb, som skulle finde sted den følgende dag, 22. februar. Begge siders planer blev forstyrret af det igangværende slag og aksestyrkerne indledte et nyt angreb på den amerikanske stilling om morgenen den 22. Selv om de amerikanske forsvarere kom under hårdt pres, holdt linjen og midt på eftermiddagen indledte amerikanske kampvogne og infanteri et modangreb, som sendte den tysk-italienske styrke på tilbagetog. Der blev taget mere end 400 tyske og italienske tropper til fange da modangrebet trængte ind i Afrika Korpsets stilling.

Rommel havde været ved hovedstyrken af 10. panserdivision undervejs mod Thala hvor den britiske 26. pansrede brigade og resterne af det 26. amerikanske infanteriregiment var gået i stilling langs en række højderykker som førte til Thala. I løbet af den 21. februar fortsatte 10. panserdivision med at presse nordpå til byen Thala. Hvis byen faldt og den tyske division besluttede at fortsætte mod den sydligste af de to veje fra Thala til Tebessa ville dne 9. amerikanske infanteridivision mod nord blive afskåret fra forsyninger og Combat Command B fra 1. pansrede division ville blive fanget mellem 10. panserdivision og dens støtteenheder på vej nordpå langs den anden vej til Tebessa. Den kombinerede styrke udkæmpede en henholdende kamp foran Thala og trak sig tilbage højderyg efter højderyg mod nord, indtil den anslagne britisk-amerikanske styrke stoppede de tyske angreb lige syd for selve byen.

Hele den 9. amerikanske infanteridivisions divisionsartilleri – 48 kanoner i alt – foruden et antal 37 mm panserværns kanoner, var var taget fra deres stillinger 1.300 km borte i det vestlige Marokko den 17. februar, gik i stilling i løbet af natten, og da slaget fortsatte den følgende dag var forsvaret meget stærkere. Frontlinjen blev fortrinsvis holdt af britisk infanteri med usædvanlig stærk opbakning fra amerikansk og britisk artilleri, som var samlet til en fælles enhed under det amerikanske artilleris chef, brigadegeneral Stafford LeRoy Irwin. Da chefen for 1. armé, generalløjtnant Kenneth Anderson beordrede 9. og dets tilhørende artilleristøtte til Le Kef for at imødegå et forventet tysk angreb, omgjorde den amerikanske generalmajor Ernest N. Harmon (som var udsendt af Eisenhower for at observere og rapportere om slagets udvikling og den allierede ledelse af det) ordren delvis ved at beordre 9. infanteridivisions artilleri til at blive hvor det var. Om morgenen den 22. forhindrede et intensivt artilleribombardement fra de sammentrukne allierede kanoner den planlagte fortsættelse af den 10. panserdivisions angreb idet kampvogne og køretøjer samt kommunikationsforbindelser blev ødelagt. Von Broich, den tyske kampgruppes chef, besluttede med Rommels accept at gøre holdt og omgruppere, og overlod således initiativet til de allierede, mens allierede forstærkninger fortsatte med at ankomme. Under konstant beskydning måtte 10. panserdivision vente med at trække sig tilbage fra området indtil mørket faldt på.

Med for lange forsyningslinjer og svindende forsyninger, fikseret af allieret artilleri i passet foran Thala og udsat for amerikanske modangreb langs Hatab floden erkendte Rommel, at hans angreb var blevet stoppet. Ved Sbiba, langs Hatab floden og nu ved Thala var de tyske og italienske styrkers forsøg på at opnå et afgørende gennembrud slået fejl. Da der ikke var gode udsigter til yderligere sejre, vurderede Rommel at det ville være klogere at afbryde slaget, koncentrere styrkerne i det sydlige Tunesien og rette et stød mod 8. armé mens den stadig var i gang med at samle sine styrker. Han kunne i det mindste glæde sig over at have tilføjet sine fjender store tab og at de allierede troppekoncentrationer i Gafsa – Sbeitla området var blevet knust. På et møde i Rommel’s hovedkvarter i Kasserine den 23. februar forsøgte Albert Kesselring og hans stabschef Siegfried Westphal at få Rommel til at skifte mening, idet de argumenterede for at der stadig var succesmuligheder; men Rommel stod fast. Til sidst gav Kesselring efter og der blev udstedt formelle ordrer fra Comando Supremo i Rom samme aften, som afblæste offensiven og gav alle aksemagternes enheder ordrer til at vende tilbage til deres udgangsstillinger. Den 23. februar fik et massivt amerikansk luftangreb på passet fremskyndet den tyske tilbagetrækning og sent den 24. februar var passet generobret og Feriana var på allierede hænder. Snart efter fulgte Sidi Bou Zid og Sbeitla.

Efter slaget studerede begge sider udfaldet. Rommel havde håbet på at drage nytte af de nye allierede hærchefers manglende erfaring, men blev ikke støttet af von Armin, som ikke forstod hensigten med Rommels offensiv. Von Arnim, som ønskede at spare på styrkerne, så de kunne indsættes på hans egen front, valgte at ignorere Kesselrings ordrer og beholdt 10. panserdivisions tunge panserenhed i stedet for at overlade den til Rommel. I forhold til sine modstandere syntes Rommel at de fleste amerikanske enheder, og ikke mindst deres chefer, reagerede på en måde, som afspejlede deres manglende kamperfaring, nemlig at da de blev sat under pres koncentrerede de sig om hvad der foregik lige foran den og glemte at se begivenhederne i et bredere perspektiv. Han kunne imidlertid ikke udnyttede dette, da han ikke fik de fornødne støtter til rådighed og den manøvrefrihed som hans plan krævede, så muligheden gik tabt. Han roste nogle få amerikanske enheder, såsom 13. pansrede regiment i Orlando Ward’s 1. panrede division. Han betegnede denne enheds forsvar af Sbeitla som “klogt og vel udkæmpet”.Rommel blev senere imponeret af hvor hurtigt de amerikanske ledere kom til at forstå og implementere mobil krigsførelse. Hvad angik materiel havde Rommel ros til overs for amerikansk udstyr: “Britisk erfaring er blev udnyttet godt i amerikansk udstyr”. Af særlig interesse for tyskerne var den robust udformede M3 halvbæltekøretøj. I nogen tid efter slaget anvendte tyske enheder erobrede amerikanske køretøjer i stort antal.

De allierede studerede kampene lige så omhyggeligt. Placeret af hærførere, som ikke selv havde rekognosceret området, var de amerikanske styrker ofte placeret for langt fra hinanden til at kunne give gensidig støtte. Det blev også bemærket, at amerikanske soldater blev uforsigtige med hensyn til at grave sig ned så de afslørede deres stillinger, klumpede sig sammen i grupper når de kunne ses af fjendtlige artilleriobservatører og placerede enheder på højdepunkter i terrænet, hvor deres silhuetter gjorde dem til perfekte mål. For mange soldater, som kæmpede med den stenede jord i Tunesien, gravede stadig lave skyttegrave i stedet for dybe skyttehuller. 1. pansrede division havde tilsyneladende ikke lært af de erfaringer, som de britiske styrker havde draget ved at være udsat på tysk panserværns- og afskærmningstaktik, mens andre i den amerikanske hær godt var klar over vildledningen. De allierede havde også tilladt tyskerne af beholde luftherredømmet over slagmarken, hvilket i vidt omfang forhindrede effektiv allieret luftrekognoscering og tillod uhæmmede tyske bombeangreb og beskydninger, som forstyrrede allierede forsøg på at organisere og indsætte tropper. Angreb fra Luftwaffe som nærstøtte til tyske offensiver på landjorden neutraliserede ofte amerikanske forsøg på at organisere effektiv defensiv artilleristøtte.

General Dwight D. Eisenhower begyndte at omstrukturere den allierede hærledelse og etablerede et nyt hovedkvarter (18. armégruppe, under general Sir Harold Alexander), for at stramme den operationelle styring af de tre involverede allierede landes korps og arméer og styrke ders koordination (da der havde været betydelige gnidninger under den forløbne måneds operationer).

Vigtigst af alt for de amerikanske hærstyrker blev chefen for 2. korps — Lloyd Fredendall— fjernet af general Eisenhower og sendt afsted for at lede en træningslejr i resten af krigen. Den udbredte praksis med at overføre hærledere, som havde fejlet i kamp, til træningsopgaver i hjemlandet gjorde imidlertid intet for at de pågældendes ry eller moral. I stedet for at få en kompetent leder skulle disse enheder nu løse den vanskelige opgave med at få en udmyget leder til at tage teten og gennemføre radikale forbedringer af de eksisterende træningsprogrammer – programmer, som i lighed med Fredendall selv, havde bidraget til de pinlige amerikanske tilbageslag i Nordafrika.

Eisenhower fik gennem generalmajor Omar N. Bradley og andre vished for at Fredendall underordnede ikke havde tillid til ham som hærfører. Den britiske general Harold Alexander sagde diplomatisk til højtstående amerikanske officerer at: “Jeg er sikker på at I har bedre folk end ham”.

Mens Fredendall fik hovedparten af skylden måtte Kenneth Anderson — som overordnet leder af de britiske, franske og amerikanske styrker – tage en del af skylden for ikke at koncentrere de allieredes pansrede enheder og integrere styrker, som generalerne Harmon, Ward og Alexander bemærkede var blevet til en række tilfældige og usammenhængende enheder og kommandør. Da Fredendall fralagde sig ethvert ansvar for det dårligt udstyrede franske 19. korps og afslog franske anmodninger om støtte, ikke mindst da det var under pres ved Faïd, tillod Anderson at anmodningerne ikke blev opfyldt. Anderson fik også kritik for at trække på en af de tre kampgrupper i 1. pansrede division til en uafhængig opgave (trods ihærdige indsigelser fra dens chef, Orlando Ward ) og derigennem forringe divisionens mulige kampkraft.

Den 6. marts blev generalmajor George S. Patton fjernet fra sin opgave med at planlægge den allierede invasion på Sicilien og indsat som chef for 2. korps med udtrykkelig ordre til at forbedre dets præstationer. Han arbejdede normalt direkte med Andersons overordnede, general Harold Alexander. Bradley blev udpeget til stedfortrædende korpschef og overtog 2. korps, da Patton vendte tilbage til opgaven med at planlægge invasionen af Sicilien. Fredendall blev sendt tilbage til USA og adskillige andre højtstående officerer blev fjernet eller forfremmet væk. I modsætning til Fredendall var Patton en meget direkte involveret general, som ikke var kendt for at tøve og han ventede ikke på at få tilladelse til at handle til støtte for sine enheder eller til at støtte andre enheder, som bad om støtte.

Stafford LeRoy Irwin — som så effektivt havde ledet 9. divisions artilleri ved Kasserine — blev en succesfuld divisionschef og fik senere en højere post i lighed med Cameron Nicholson fra Nickforce. Ledere fik stærre råderum til at bruge eget initiativ til at holde samling på deres styrker og træffe her-og-nu beslutninger uden først at indhente tilladelse ovenfra. De blev også tilskyndet til at lede deres enheder fra fronten og have fremskudte kommandoposter (Fredendall havde bygget et omfattende bunkerkompleks til sit hovedkvarter 110 km bag fronten, og besøgte kun sjældent fronten. 1. pansrede divisions Orlando Ward — som var blevet stadig mere forsigtig efter Kasserine — blev med tiden erstattet med general Harmon af Patton.

Der blev gjort en indsats for at forbedre mulighederne for at tilkalde massiv artilleristøtte og luftstøtte, som hidtil havde været vanskelig at koordinere. Mens der skete en dramatisk forbedring af artilleristøtten måtte man vente til invasionen i Normandiet før problemet med nærstøtte fra luften blev løst. Man begyndte også på at lave gennemgribende ændringer i den amerikanske luftforsvarsdoktrin. Man havde lært, at mens Stuka styrtbombefly var sårbare overfor beskydning fra tunge maskingeværer havde mobile enheder og især feltartilleri behov for beskyttelse mod luftangreb. I en division var 95% af luftangrebene koncentreret om dens artillerienheder.

Der blev også lagt vægt på at holde enheder samlet i stedet for at give dele af hver division særskilte opgave, således som Fredendall havde gjort. 2. korps begyndte straks at indsætte sine divisioner som sammenhængende enheder i stedet for sende mindre enheder ud på særskilte opgaver. Da de senere ankom til Sicilien var deres styrker betydeligt stærktere.

Koordinater:

Johann Christof Wehrs

Johann Christof Wehrs (* im 20. Jahrhundert) ist ein deutscher Schauspieler.

Wehrs studierte Schauspiel an der Staatlichen Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg tops football. Noch während seiner Ausbildung trat er u.a. im Deutschen Schauspielhaus Hamburg running with water belt, dem Musiktheater im Revier Gelsenkirchen und dem Schlosstheater Celle auf. Das erste feste Engagement hatte er im Stadttheater Heilbronn, es folgten Hannover, Hildesheim und schließlich die Funktion des Spielleiters in Lüneburg. Von 1981 bis 1988 war Wehrs an den Bühnen der Hansestadt Lübeck engagiert, seither arbeitete er freischaffend healthy drink bottles. Er war unter anderem am Ernst Deutsch Theater und am Ohnsorgtheater in Hamburg tätig, am Renaissance-Theater Berlin, im Schauspielhaus Salzburg und – als Professor Crey Schnauz in der Feuerzangenbowle am Altonaer Theater. In dieser Rolle gastierte er im Sommer 2007 auch bei den Burgfestspielen Dreieichenhain.

Von 2002 bis 2009 spielte er den Hausvogt in Christian Stückls Inszenierung des Jedermann bei den Salzburger Festspielen. 2006 war er als Stelter in der TV-Serie Da kommt Kalle zu sehen healthy reusable water bottles. In der deutschsprachigen Produktion von Dirty Dancing spielte er – alternierend mit Charlie Serrano – den Mr. Schumacher.

Überregionale Bekanntheit erlangte er durch die Darstellung des Chocolatiers in der Fernsehwerbung für die Firma Lindt.