Vasilij Golovnin

Vasilij Michajlovitj Golovnin (på russisk Василий Михайлович Головнин]) (8./19. april 1776 i Gulynki, i Rjazan-guvernementet, Rusland – 29. juni/11. juli 1831 i Sankt Petersborg) var en russisk søfarer, viceadmiral, og korresponderende medlem af Sankt Petersborgs Videnskabsakademi (1818).

Vasilij Golovnin blev født i april 1776, i landsbyen Gulynki i Rjazan Oblast’, på sin fars gods. Både hans far og farfar havde tjent i den russiske hær som eliteofficerer i Preobrazjenskij Livregiment. Golovnin stod til at følge familietraditionen, men hans far døde, mens han stadig var barn, og i en alder af tolv blev han indskrevet på det russiske flådeakademi som kadet. Han dimitterede fire år senere i 1792. Golovnin trådte i aktiv tjeneste som kadet i maj og juni 1790, og deltog som sådan i en række søslag mod svenskerne. [6] Han var med på flere krigstogter mellem 1793 og 1798. Fra 1798 til 1800 fungerede han som adjudant og tolk for viceadmiral M. K. Makarov, kommandør for en russisk eskadre, der sammen med den britiske flåde opererede i Nordsøen. I 1799 deltog han i en landgangsoperation ved Hollands kyster.

På ordre af tsar Aleksander 1. blev Golovnin sammen med flere andre russiske officerer sendt afsted for at dygtiggøre sig yderligere ombord på britiske skibe. Han tjente tre år (1802-1805) i den britiske flåde under Admiral Nelson, Collingwood, og Cornwallis. I 1806 vendte han tilbage til Rusland. Her begyndte han at systematisere den russiske flådes signaler efter engelsk forbillede.

I 1806 fik han med rang af kun løjtnant kommandoen over den tremastede kanonbåd Diana, et ombygget tømmertransportskib. Med det foretog han sin første verdensomsejling (1807—1809) med det formål at undersøge det nordlige Stillehav og sejle forsyninger til Okhotsk waterproof clear bag.

Diana sejlede fra Kronstadt den 7. juli 1807. Et hårdt uvejr i april 1808 forhindrede «Diana» i at gå om Kap Horn. I stedet besluttede Golovnin at gå syd via Kap det Gode Håb for at tage forsyninger ind. Han ankrede op ved havnebyen Simon’s Town den 3. maj 1808, uvidende om, at forholdet mellem Rusland og England siden hans afrejse var blevet fjender og at hans land nu var allieret med Frankrig. Diana blev tilbageholdt som et fjendtligt skib, og Golovnin og hans besætning måtte tilbringe over et år som fanger på skibet, mens man ventede på besked fra London. Han frygtede, at intet ville ske og planlagde flugt. Den 28. maj 1809 var vindforholdene perfekte og sigtbarheden begrænset. Besætningen kappede ankertovene og slap usete ud af havnen forbi flere engelske krigsskibe. Såsnart englænderne opdagede flugten, satte forfølgelsen ind, men formåede ikke at indhente Diana, som sejlede sikkert til Kamtjatka. I 1816 udsendte Golovnin en beretning på russisk om rejsen, tilbageholdelsen og flugten.

I 1811 fortsatte Golovnin det arbejde med at kortlægge øgruppen Kurilerne, som blev påbegyndt i første halvdel af 1700-tallet af danskeren Morten Spangberg camelbak bottle belt. Under udforskningen af øen Kunashir, lokkede japanerne Golovnin i land, hvor han blev pågrebet og anklaget for at have forbrudt sig mod Sakoku (Japans politik, der forbød udlændinge adgang til landet). Han og hans besætning var i to år japanernes fanger på øen Hokkaido. Efter et fejlslagent flugtforsøg besluttede Golovnin at udnytte tiden til at lære sig japansk og sætte sig ind i landets kultur og traditioner

I 1813 kom den russiske flådekaptajn Pjort Rikord de fangne til undsætning. Ved hjælp af en rig japansk købmand, Takadaya Kahei, blev de løsladt og kunne vende tilbage til Rusland. Golovnins værk om fangenskabet og ikke mindst beskrivelsen af Japan blev straks en vigtig kilde til indsigt i det lukkede land. Bogen blev oversat til en række sprog, herunder dansk.

I 1817 fik Golovnin kommandoen over fregatten Kamtjatka, som også skulle foretage en jordomrejse med det formål at inspicere de russiske besiddelser i det nordlige Stillehav. Bl.a. skulle han udfærdige en detaljeret rapport om forholdet mellem den eskimoiske befolkning på øen Kodiak og det Russisk-Amerikanske Kompagni. Men som forskere på ekspeditionen var blandt andre Fjodor Litke, Fjodor Matjusjkin og Ferdinand von Wrangel. Tilbagerejsen udgik fra Petropavlovsk på Kamtjatka, hvor den danske naturforsker Morten Wormskiold opholdt sig ufrivilligt efter at måttet forlade Rurik-ekspeditionen året forinden. Wormskiold blev antaget som naturvidenskabelig medarbejder på ekspeditionen. Danskeren bidrog ikke kun med biologiske, hydrologiske og meteorologiske iagttagelser. Han kunne også ud fra sit førstehåndskendskab til det grønlandske sprog slå fast water bottle waist belt, at befolkningens sprog på Kodiak var beslægtet med grønlændernes. Efter sin tilbagekomst til Rusland i september 1819 udgav Golovnin sin rejseberetning, som beskriver ekspeditionens møder med bl.a. befolkningerne på Kodiak og Hawaii.

I 1821 blev Golovnin udnævnt til vicedirektør for det Russiske Marinekorps og senere, i 1823 til general i flåden. Han stod for ledelsen af skibsbygning og for artilleri-afdelingen. Under hans tilsyn blev der bygget over 200 skibe, herunder Ruslands første dampskib. Golovnin døde af kolera under en epidemi, der hjemsøgte den russiske hovedstad i 1831. Han er begravet på Mitrofan-kirkegården i Skt fabric shaver. Petersborg.

Вольная энциклопедия

Вольная Энциклопедия, ВЭ — проект, целью которого является сбор сведений о населённых пунктах best running water pack, трассах, пограничных переходах с точки зрения их полезности для человека, осуществляющего самостоятельное путешествие.

Координаторами проекта были энтузиасты-путешественники, в частности, Антон Кротов и его друзья из «Академии Вольных Путешествий». По замыслу, проект является плодом коллективного творчества: любой человек может прислать свои статьи или дополнения и уже имеющимся материалам. Так, число её авторов достигает в настоящее время нескольких сотен.

«Вольная энциклопедия» выходила несколько раз в бумажном варианте. Три первых издания (1998, 2000, 2002) содержали информацию как по России, так и по странам СНГ. Издание 2005 года содержит 700 статей только по городам и регионам России; описание всех стран бывшего СССР вынесено в отдельную книгу «Ближнее зарубежье» (два издания — 2006, 2007). Кроме этих книг, существует ещё «Вольная Азия» (2005) и «Вольная Африка» (4 издания — 2004, 2005, 2006 и 2007).

Основное отличие «Вольной энциклопедии» от других, «глянцевых», путеводителей — наличие только практически полезной информации (визы, въезды, выезды

United States Home BROOKS 6 Jerseys

United States Home BROOKS 6 Jerseys

BUY NOW

$266.58
$31.99

, транспорт, деньги и цены, места ночлега, питание, нравы милиции и чиновников, менталитет местного населения, свойства вокзалов, турклубы, язык, достопримечательности, связь и др.), и отсутствие «лирической» информации (история, природа, фотографии — ничего этого нет). Нет также и адресов дорогих гостиниц, турфирм и пансионатов — вся информация рассчитана на человека, который тратит за месяц путешествия не больше денег, чем дома за этот же период kids soccer goalie jersey. «С помощью этой книги ваше путешествие по России / Азии / Африке станет безопаснее, интереснее и дешевле waterproof clear bag, чем сидение дома» — указывает «Энциклопедия».

Сайт проекта наполняется вручную редакторами, поэтому с технической точки зрения проект сильно отстаёт от современных веяний. Однако сами создатели ВЭ отвергают идею использования вики-технологии:

В 29-й раз отвечаем: нет, не думаем. Вики хорош для тех случаев, когда информация является легкособираемой, и штука состоит только в том, чтобы нашёлся неленивый чел, который её набьёт в инет. Для размещения эксклюзива (почти вся ВЭ — эксклюзив) эта технология не подходит, потому что статьи там неавторские. Vladislav K ()

Тем не менее, в 2013 году появилась бета-версия ВЭ на движке MediaWiki. Старая электронная версия ВЭ, по состоянию на начало 2016 года, доступна, однако несколько лет не обновляется; вики-версия развивается достаточно медленно.